Dansk-engelsk oversættelse af "barriere"

DA

"barriere" engelsk oversættelse

EN
EN

"barrier" dansk oversættelse

volume_up
barrier {substantiv}
DA

barriere {en}

volume_up
barriere (også: afspærring)
I virkeligheden er det blevet til en barriere for det normale politiske liv i Cambodja.
In practice, it has become a barrier to normal political life in Cambodia.
Overforeskreven lovgivning kan forvandle dem til en barriere.
Over-prescriptive legislation can turn them into a barrier.
Jeg ønsker ikke at se oprindelsesmærkning som en ikke-handelsmæssig barriere.
I do not want to see origin marking as a non-trade barrier.
EN

barrier {substantiv}

volume_up
1. generel
In practice, it has become a barrier to normal political life in Cambodia.
I virkeligheden er det blevet til en barriere for det normale politiske liv i Cambodja.
Over-prescriptive legislation can turn them into a barrier.
Overforeskreven lovgivning kan forvandle dem til en barriere.
I do not want to see origin marking as a non-trade barrier.
Jeg ønsker ikke at se oprindelsesmærkning som en ikke-handelsmæssig barriere.
2. "reef"
barrier (også: reef)

Eksempelsætninger "barriere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi kan ikke være neutrale med hensyn til lovligheden af denne barriere.
We cannot be neutral with regard to the legality of the location of this barrier.
DanishOgså det såkaldte EU-sprog er nu som før en barriere over for befolkningerne.
Also, what is often called Eurospeak, now as ever, acts as a barrier to ordinary people.
DanishI virkeligheden er det blevet til en barriere for det normale politiske liv i Cambodja.
In practice, it has become a barrier to normal political life in Cambodia.
DanishDer må medlemsstaterne for øvrigt også selv ofte forcere en barriere.
On that front, the Member States often have barriers to overcome too.
DanishJeg ønsker ikke at se oprindelsesmærkning som en ikke-handelsmæssig barriere.
I do not want to see origin marking as a non-trade barrier.
DanishI hvert fald udgør dette instrument ikke nogen retslig barriere mod fordomme og fremmedhad.
When all is said and done, this instrument is no barrier in law against xenophobic prejudices.
DanishVi må hurtigt hæve denne barriere i Europas interesse.
It is in Europe's own interests to put things right as soon as possible.
DanishDen anden barriere vedrører frygten i medlemsstaterne for at afgive magt til Europa-Kommissionen.
The second barrier concerns the fear in Member States of ceding power to the European Commission.
DanishOverforeskreven lovgivning kan forvandle dem til en barriere.
Over-prescriptive legislation can turn them into a barrier.
DanishDet forhindrer opfyldelsen af Lissabon-målene, og det er en barriere for Europas konkurrenceevne.
It prevents the Lisbon objectives from being achieved, and it is a barrier to European competitiveness.
DanishDisse produktioner udgør en beskyttelse mod erosion og ørkendannelse og fungerer som en kontraild-barriere.
These crops offer protection against erosion and desertification and play the role of firebreaks.
DanishMen hvad opnår vi med en sådan teknologisk barriere?
But what can we achieve with that kind of technological barrier?
DanishHvis soldaterne sad med fem meters mellemrum, ville de danne en hel barriere ved grænsen.
If one soldier were to sit next to another at five-metre intervals, they would form an unbroken barrier at the border.
DanishDen fælles landbrugspolitik med dens eksportsubsidier og importbeskyttelse er en grov barriere for retfærdig handel.
The CAP with its export subsidies and import protection is a gross barrier to trade justice.
DanishMen manglen på fred må ikke også blive en ekstra barriere for fremskridt andre steder.
This includes the need to address obstacles to progress on governance, human rights, market openness and foreign investment.
DanishEndelig er Kommissionens bemanding en barriere.
Finally, the barrier is the staffing of the Commission.
DanishOmfanget af bureaukrati for de små og mellemstore virksomheder i Europa udgør stadig en barriere for jobskabelse.
The level of red tape for small and medium-sized enterprises in Europe is still a barrier to job creation.
DanishVi appellerer til Kommissionen i bevidstheden om, at vi efter hvidbogen kan bryde igennem ligegyldighedens barriere.
We look to the Commission, knowing that, with the White Paper, we have overcome the obstacle of indifference.
DanishMen medlemsstatens lovgivning må ikke virke som en teknisk barriere for gennemførelsen af det indre marked eller forårsage unfair konkurrence.
National legislation on measurements and measuring instruments has been with us a long time.
DanishHvis princippet slår rod i samfundet, bliver det en naturlig barriere for adskillelser og opdelinger.
The principles of cultural diversity mean respecting our fellow human beings because of their good human qualities and not because of their origin.

Synonymer (engelsk) for "barrier":

barrier
English