Dansk-engelsk oversættelse af "barsk"

DA

"barsk" engelsk oversættelse

DA

barsk {adjektiv}

volume_up
barsk (også: sej, skrap, solid, svær)
Når legen bliver barsk, sidder de barske talere passive hen.
When the going gets tough, the tough talkers sit on their hands.
Parlamentet og, tror jeg, Kommissionen er fast besluttede, men Rådet er ikke barsk nok.
Parliament and – I believe – the Commission are determined, but the Council is not being tough enough.
Denne betænkning udgør i alt væsentligt en afbalanceret, vidtrækkende, fornuftig og barsk tilgang til et flerårigt problem, der plager alle medlemsstater i EU.
Essentially, this report represents a balanced, far-reaching, sensible and tough approach to a perennial problem which besets all Member States of the EU.
barsk (også: ru, uvenlig)
Howitt, jeg håber ikke, at De føler, at De fik en barsk behandling i denne hjerternes tid.
Mr Howitt, I hope you do not feel that you received the rough end of my treatment in this season of goodwill.
barsk (også: uvenlig)
Krigen kaster et barskt skær over alle vores udflugter, alle vores halve sandheder og alle vores institutionelle improvisationer.
War shines a harsh light on all our evasions, on all our half-truths, on all our institutional improvisations.
Genmodificering af planter og frø giver mulighed for bedre fødevareproduktion i et barsk klima og for at sikre fremtidige fødevareforsyninger til den hurtigt voksende befolkning i verden.
Genetic modification of plants and seeds holds out the possibility of better food production in harsh climates and of assuring future food supplies to a fast-growing world population.

Eksempelsætninger "barsk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet vil det gøre på baggrund af Kok-rapporten, der var barsk i sin vurdering af mangel på fremskridt.
Mr President-in-Office, you assume the leadership of the Union at a crucial period.
DanishParlamentet og, tror jeg, Kommissionen er fast besluttede, men Rådet er ikke barsk nok.
Parliament and – I believe – the Commission are determined, but the Council is not being tough enough.
DanishVinteren står for døren i Afghanistan, og den er usædvanlig kold og barsk.
Winter is due to start very shortly in Afghanistan, and these winters are exceptionally cold and difficult.
DanishNår legen bliver barsk, sidder de barske talere passive hen.
When the going gets tough, the tough talkers sit on their hands.
DanishHowitt, jeg håber ikke, at De føler, at De fik en barsk behandling i denne hjerternes tid.
Mr Howitt, I hope you do not feel that you received the rough end of my treatment in this season of goodwill.
DanishHvis vi ikke formår det, vil fremtiden blive meget barsk.
If we fail in that, the future will be very grim.
DanishDer er også rapporter, som taler om Taleban-militsens militære sejre og om en tilbagevenden til, hvad der går for at være en slags barsk normalitet i Kabul.
There are also reports that speak of some Taliban military successes and of a return to what passes for a sort of grim normality in Kabul.
DanishDet er ikke blot væsentligt for deres personlige udvikling, men i en barsk og konkurrencepræget verden vil det øge deres chancer på arbejdsmarkedet betydeligt.
Not only is this crucial for their personal development, but in a fiercely competitive world it will vastly improve their chances on the job market.
DanishDenne betænkning udgør i alt væsentligt en afbalanceret, vidtrækkende, fornuftig og barsk tilgang til et flerårigt problem, der plager alle medlemsstater i EU.
Essentially, this report represents a balanced, far-reaching, sensible and tough approach to a perennial problem which besets all Member States of the EU.
DanishMen at bruge skolebørn som middel til at opnå dette mål er en barsk metode, navnlig i en verden, der bliver mere og mere sundhedsbevidst dag for dag.
But to use schoolchildren as the means towards that end is a sinister way to go about it, especially in a world that is becoming far more health-conscious by the day.
DanishVi har haft en barsk budgetprocedure, navnlig i forhold til de prioriteter, der var fastsat af Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi.
We have had a tough budgetary procedure especially in relation to the priorities of the Committee on Industry, External Trade, Research and Energy.
DanishVi går ind for nøgterne høringer, for vi har lært af de seneste fem år, at det er bedre at være nøgtern og barsk fra starten end at fortryde det senere.
We propose that the hearings should be tough because we have learned from the lessons of the past five years that it is better to be tough at the outset than to regret it later.
DanishFor lande, der er så fattige som Swaziland eller Malawi, er det et barsk slag, WTO tildeler dem ved at tvinge EU til at reformere sin sukkersektor på grundlag af en klage fra Brasilien.
To sum this up in one sentence, the losers will be the farmers and food sovereignty, whereas the winners will be agri-business and the major distributors.
DanishDet eneste land, der virkelig har etableret et konkurrencebaseret marked, er Det Forenede Kongerige, for da briterne åbnede markedet, havde de en barsk politik for investeringsafvikling.
The only country to be really successful in establishing a competitive market is the UK, because when the British opened the market they had a tough divestment policy.
DanishJeg vil derfor også gerne endnu en gang rette en stor tak til mine kolleger, der altid har givet mig deres støtte, også i tider, hvor vinden har været noget mere barsk fra alle sider.
So I again want to thank most especially the colleagues who have always, and repeatedly, assured me of their support, even when conditions were rather less favourable on every side.
DanishGenmodificering af planter og frø giver mulighed for bedre fødevareproduktion i et barsk klima og for at sikre fremtidige fødevareforsyninger til den hurtigt voksende befolkning i verden.
Genetic modification of plants and seeds holds out the possibility of better food production in harsh climates and of assuring future food supplies to a fast-growing world population.