Dansk-engelsk oversættelse af "Basel"

DA

"Basel" engelsk oversættelse

EN

"Basel" dansk oversættelse

DA
DA

Basel {egennavn}

volume_up
1. geografi
Basel
Begge områder - regnskabsstandarderne og Basel II-aftalen - er frygtelig komplicerede.
Both areas - the accounting standards and Basel II - are hideously complicated.
Der bliver et direktiv om Basel II og om internationale regnskabsstandarder.
There will be a directive on Basel II and on international accounting standards.
Basel-konventionens sekretariat blev ligeledes underrettet.
The Secretariat of the Basel Convention was also informed.
Basel
Desuden var Basel-konventionens bestemmelser ikke gældende i 1980 ' erne.
Furthermore, the provisions of the Basle Convention did not apply in the 1980s.
Forslaget fulgte Basel-konventionens henstillinger.
The proposal followed the recommendations of the Basle Convention.
Og vi har tilkæmpet os et internationalt gennembrud med Basel-konventionen.
And we have achieved a worldwide breakthrough with the Basle Convention.
EN

Basel {egennavn}

volume_up
1. geografi
Basel (også: Basle)
Both areas - the accounting standards and Basel II - are hideously complicated.
Begge områder - regnskabsstandarderne og Basel II-aftalen - er frygtelig komplicerede.
There will be a directive on Basel II and on international accounting standards.
Der bliver et direktiv om Basel II og om internationale regnskabsstandarder.
The Secretariat of the Basel Convention was also informed.
Basel-konventionens sekretariat blev ligeledes underrettet.

Eksempelsætninger "Basel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer bliver et direktiv om Basel II og om internationale regnskabsstandarder.
There will be a directive on Basel II and on international accounting standards.
DanishBegge områder - regnskabsstandarderne og Basel II-aftalen - er frygtelig komplicerede.
Both areas - the accounting standards and Basel II - are hideously complicated.
DanishBasel II-systemet - for det er det, jeg taler om - skal være et afbalanceret system.
The Basel II system - for that is what I am talking about - must maintain a balance.
DanishDesuden var Basel-konventionens bestemmelser ikke gældende i 1980 ' erne.
Furthermore, the provisions of the Basle Convention did not apply in the 1980s.
DanishBasel II bør derfor ikke føre til en reduktion eller fordyrelse af finansieringen.
Basel II should not, then, result in finance becoming harder to come by or more expensive.
DanishOg vi har tilkæmpet os et internationalt gennembrud med Basel-konventionen.
And we have achieved a worldwide breakthrough with the Basle Convention.
DanishBasel-konventionen er meget klar og giver ikke plads til fortolkning.
Environmental rules, therefore, also apply to the trade regime and are linked to it.
DanishDette princip styrker min positive indstilling til Basel II.
It is this principle that reinforces my positive stance in relation to Basel II.
DanishBasel-konventionen, som også EU selv, har for længst betegnet mange som farlige.
The Basle Convention, and indeed the EU itself, has long since classified many of them as hazardous.
DanishNi ud af 13 medlemmer i Basel-udvalget er medlemmer af EU.
Nine out of 13 members of the Basle Committee are members of the European Union.
DanishJeg kan nemlig gang på gang konstatere, at man altid taler om Basel-udvalget i den offentlige debat.
In that public debate I keep finding people referring to the Basel Committee.
DanishEr alt dette foreneligt med Basel-aftalen om affaldseksport?
Does it have the infrastructures for putting a ship in dry dock, and so on?
DanishMed denne udtalelse kan vi gøre forholdsvis lidt i Basel.
A statement like that leaves us relatively little room for movement in Basle.
DanishFor det første er der EU ' s indflydelse i Basel-udvalget.
The first is the influence of the European Union in the Basle Committee.
Danish- Hr. formand, Basel II er et spørgsmål om eksistens for mange små og mellemstore virksomheder.
Mr President, for many small and medium-sized businesses, Basel II is a matter of life and death.
DanishBasel-komitéen vil inden årets udgang træffe en afgørelse om de nye " Basel II " egenkapitalbestemmelser.
   – Mr President, I should like to thank Commissioner Bolkestein for his clear response.
DanishDenne trend kunne blive forstærket, hvis vi ikke i tide forbereder os på indførelsen af Basel II.
This trend could be exacerbated if we do not prepare for the introduction of Basel II in good time.
DanishJeg er bange for, at jeg selv overskred grænserne i mandags i bussen fra lufthavnen i Basel til Strasbourg!
I suspect that I was over the limit on Monday on the bus from Basle Airport to Strasbourg!
DanishHvilken virkning tror De, Basel II vil have på det?
What effect do you think the Basle II negotiations will have on this?
DanishVi taler her om beløb på CHF 410 for en transitbillet Basel-Chiasso med en lastvogn på 40 t.
We are talking about sums of 410 Swiss francs for a 40 tonne lorry travelling from between Basel to Chiasso.

Synonymer (engelsk) for "Basel":

Basel
English