Dansk-engelsk oversættelse af "baseret på"

DA

"baseret på" engelsk oversættelse

DA

baseret på {adverbium}

volume_up
baseret på
Det supplerende pensionssystem er baseret kollektivitet og solidaritet.
The supplementary pension scheme is based on collective feeling and solidarity.
Reelt er denne markedsordning baseret et system med produktionskvoter.
This organisation of the markets is actually based on a production quotas system.
Vores projekt er og skal være grundlæggende baseret et værdifællesskab.
Our project is based, or should be based, fundamentally on a community of values.

Eksempelsætninger "baseret på" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEuropa har behov for et nyt pust, der er baseret gennemsigtighed og demokrati.
Europe needs a breath of fresh air to bring it greater transparency and democracy.
DanishDe er ligeledes baseret de etiske regler i det femte rammeprogram for forskning.
These are also based on the rules of the Fifth Framework Programme for Research.
DanishProjektet skal formidle de værdier, vores sameksistens i Europa er baseret .
This would serve to transmit the values underpinning our coexistence in Europe.
DanishSporbarhed er en støtteforanstaltning, men det er ikke baseret risikovurdering.
Traceability is a facilitating measure, but it is not based on risk assessment.
DanishDerfor lyder mit spørgsmål: Hvilket retligt grundlag er dette brev baseret ?
My question, therefore, is as follows: what legal basis is there for this letter?
DanishFor det første er det baseret lighed og retsstatsprincippet og ikke på rå magt.
Firstly, it is based on equality and the rule of law, rather than on raw power.
DanishHvorfor har Kommissionen så baseret direktivet den forkerte del af EF-traktaten?
Why then has the Commission based the directive on the wrong part of the Treaty?
DanishJeg gav hende en kopi af det dokument, jeg havde baseret mine bemærkninger .
I provided her with a copy of the document on which I had based my allegations.
DanishKommissionens estimater er baseret alene formodninger uden et reelt grundlag.
The Commission's estimates are based on pure suppositions, with no solid foundation.
DanishSamarbejde baseret konventioner er gammeldags og en langsom proces i nutidens EU.
Cooperation based on conventions is outdated and a slow process in today ’ s EU.
DanishDer blev givet en vetoret baseret befolkningsantal til brug for de store lande.
Large countries were also given a new right of veto based on their population.
DanishDet gøres bedst gennem en ny føderalisme baseret en europæisk forfatning.
That can best be done through a new federalism based on a European constitution.
DanishVores tilgang er baseret strenge betingelser og overholdelse af forpligtelser.
Our approach is based on strict conditionality and adherence to undertakings.
DanishI teksten anvendes der principper, der er baseret aftalen mellem institutionerne.
This text uses concepts based on the agreement reached between the institutions.
DanishDerfor vil mine spørgsmål være meget konkrete og baseret Kommissionens tekst.
Hence, my questions are quite specific and are based on the Commission text.
DanishMin gruppe har presset på i lang tid for reformer baseret Vismandsrapporten.
My Group has continually pressed for reforms based on the Wise Men's report.
DanishDenne identifikation er delvist baseret retningslinjerne fra StopBadware.org.
This identification is based in part on guidelines set by StopBadware.org.
DanishVi har brug for en mere dynamisk vision baseret turismens bidrag til jobskabelse.
We need a more dynamic vision based on tourism's contribution to job creation.
Danish" Visse vilkår " er den formulering, som hele komitologisystemet er baseret .
'Certain requirements ' is the wording on which the whole comitology system is based.
DanishDen kan medføre positiv energi, hvis den er baseret en ægte gensidig tolerance.
It may inject real dynamism into society if it is based on genuine mutual tolerance.

Lignende oversættelser "baseret på" på engelsk

baseret verbum
English
præposition
give afkald på verbum
English
med henblik på