Dansk-engelsk oversættelse af "basker"

DA

"basker" engelsk oversættelse

EN
DA

basker {en}

volume_up
basker
Fru formand, jeg er basker og tilhører det baskiske nationalistparti, PNV.
Madam President, I am a Basque and I belong to the Basque Nationalist party.
I dag, mine damer og herrer, føler jeg mig lykkelig som basker, som spanier og som europæer.
Ladies and gentlemen, I feel happy today as a Basque, as a Spaniard and as a European.
Tillad, mine damer og herrer, at jeg takker Dem som basker, at jeg siger Dem tak som basker for denne beslutning.
Ladies and gentlemen, I wish to thank you as a Basque for this decision.

Eksempelsætninger "basker" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFru formand, jeg er basker og tilhører det baskiske nationalistparti, PNV.
Madam President, I am a Basque and I belong to the Basque Nationalist party.
DanishI dag, mine damer og herrer, føler jeg mig lykkelig som basker, som spanier og som europæer.
Ladies and gentlemen, I feel happy today as a Basque, as a Spaniard and as a European.
DanishBaskere har dræbt en basker; spaniere har dræbt en spanier; europæere har dræbt en europæer.
The Basques have killed a Basque; the Spanish have killed a Spaniard; Europeans have killed a European.
DanishTillad, mine damer og herrer, at jeg takker Dem som basker, at jeg siger Dem tak som basker for denne beslutning.
Ladies and gentlemen, I wish to thank you as a Basque for this decision.
DanishJeg hverken kan eller vil se bort fra, at jeg er basker.
I cannot and will not ignore the fact that I am Basque.
DanishJeg er sikker på, at kommissæren - som ud over at være basker kender sit land udmærket - har kendskab til dem.
I am sure that the Commissioner who, besides being Basque, knows his country very well, acknowledges them.
DanishRetten til at være basker.
DanishMen tillad, mine damer og herrer, at jeg slutter med også at fremkomme med en overvejelse ikke bare som europæer, men især som basker og spanier.
But please allow me, ladies and gentlemen, to end by making a comment in my capacity not just as a European, but as a Basque and a Spaniard.
DanishVi diskuterer meget, hvad det vil sige at være baskisk, men en basker klæder sig i dag på samme måde som en dansker, og han læser det samme som en englænder.
We have talked a lot about what it is to be Basque, but a Basque today dresses like a Dane and reads the same things as a British person.
DanishSom socialdemokrat, basker, spanier og europæer er jeg stolt over, at Parlamentet endnu en gang anerkender mindet om ofrene for terrorismen.
As a Socialist, as a Basque, as a Spaniard and as a European, I am proud that this Parliament is once again acknowledging the memory of the victims of terrorism.
DanishFru formand, som basker og derfor som spanier vil jeg blot takke for den forståelse, som formanden altid udviser over for terrorproblemet i Baskerlandet.
Madam President, speaking as a Basque and, therefore, as a Spaniard, I would like to thank you for the sensitivity you always show with regard to the problem of terrorism in the Basque country.
DanishSom basker glæder det mig meget at høre, for Irland, som kun har eksisteret i et århundrede, er et opmuntrende eksempel for en europæisk statsløs nation som vores.
As a Basque, I was very pleased to hear that, because the Republic of Ireland, which has only existed for a century, can give a European stateless nation like ours a very encouraging example.