Dansk-engelsk oversættelse af "baskisk"

DA

"baskisk" engelsk oversættelse

EN
DA

baskisk {adjektiv}

volume_up
baskisk
Hvordan kan man sige, at et baskisk problem ikke er et europæisk problem?
How can we say that a Basque problem is not a European problem?
Hvorfor har catalansk en lavere status som anerkendt sprog, når baskisk ikke har det?
Why does Catalan enjoy minor status as a recognised language and why can Basque not have the same status?
Sandsynligvis havde De i modsætning til walisisk og baskisk slet ikke behøvet at indsende det i forvejen.
In contrast to Welsh and Basque, you would probably not have had to submit your speech beforehand.

Eksempelsætninger "baskisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvordan kan man sige, at et baskisk problem ikke er et europæisk problem?
How can we say that a Basque problem is not a European problem?
DanishHvorfor har catalansk en lavere status som anerkendt sprog, når baskisk ikke har det?
Why does Catalan enjoy minor status as a recognised language and why can Basque not have the same status?
DanishSandsynligvis havde De i modsætning til walisisk og baskisk slet ikke behøvet at indsende det i forvejen.
In contrast to Welsh and Basque, you would probably not have had to submit your speech beforehand.
DanishJeg er bosiddende i - jeg vil kalde det - en baskisk euroby, midt på en grænse, i hjørnet ved San Sebastián-Bayonne.
I would say that I live in a Basque Euro-city, straddling a national frontier, on the main road from San Sebastián to Bayonne.
DanishDette forslag indebærer ikke, som vi ønskede, fuld anerkendelse af catalansk, baskisk og galicisk.
Logically we Europeans want Turkey to comply with all of that, but we wonder whether we should not start by recognising our own intrinsic plurality.
DanishFru formand, som baskisk medlem af Europa-Parlamentet vil jeg udtrykke min afvisning og min fordømmelse af ETA ' s terrorisme og vold.
Madam President, as a Basque MEP, I would like to express my rejection and condemnation of the terrorism and violence of ETA.
DanishHer tænker jeg på catalansk, baskisk og sprogene i Italien, lombardisk, piemontesisk, ligurisk og venetiansk.
With regard to cultural diversity, moreover, much is spoken about minority languages; I have the impression, however, that these languages are seldom safeguarded.
DanishMen som De nævnte, drejer det sig om, at franske myndigheder har fjernet et skilt, som på baskisk viser vej til en banegård.
As you mentioned, however, it is about the fact that French authorities have removed a sign in the Basque language which points the way to a railway station.
DanishEuropa-Parlamentet bør indse, at der ikke er noget kurdisk mindretal i Kurdistan, ligesom der ikke er et baskisk mindretal i Baskerlandet.
The European Parliament ought to realise that there is no Kurdish minority in Kurdistan, just as there is no Basque minority in the Basque country.
DanishVi diskuterer meget, hvad det vil sige at være baskisk, men en basker klæder sig i dag på samme måde som en dansker, og han læser det samme som en englænder.
We have talked a lot about what it is to be Basque, but a Basque today dresses like a Dane and reads the same things as a British person.
Danish" baskisk, galicisk og det sprog, der i den selvstyrende region Catalonien og på Balearerne kaldes catalansk, og som i den selvstyrende region Valencia kaldes valenciansk ".
A number of questions – informal ones, admittedly – were put to me on this subject this morning, scarcely a few hours ago.
DanishOrtuondo, vil De venligst fortælle mig, hvem De har anmodet om tilladelse til at sige nogle sætninger på baskisk med indlevering af oversættelse?
Mr Ortuondo, would you be so kind as to tell the Presidency to whom you put your request to speak some sentences in Euskera and provide a translation?
DanishDen 13. februar 1983, det vil sige for 20 år siden, døde en baskisk politisk fange i Kongeriget Spanien under tortur, mens han var i politiets varetægt.
In the Kingdom of Spain on 13 February 1983, that is to say 20 years ago, Joseba Arregi, a Basque political prisoner, died under torture while he was in police custody.
DanishJeg har via min gruppe forsøgt at indlevere en oversættelse af mine ord og at tale på baskisk, men jeg fik at vide, at der kun kunne tale én person fra hver parlamentsgruppe.
I tried, through my group, to offer a translation of my words and to speak in Euskera, and the reply was that only one person per Parliamentary group could speak.
DanishDen spanske regering forbyder aviser og radiostationer med en anden holdning end dens egen, især når det drejer sig om et andet sprog såsom catalansk eller baskisk.
The Spanish Government bans newspapers and radio stations whose opinions differ from its own, especially when the issue is that another language, such as Catalan or Basque, is involved.
DanishSidste weekend var jeg i Baracaldo, en baskisk by, hvor der var et forurenet område på én million kvadratmeter, hvor det offentlige nu skal bruge mange midler til oprensning.
Last weekend I was in Baracaldo, a town in the Basque country, where there had been a million-square-metre lindane spill which is now costing the local authorities a great deal of money to clear up.