Dansk-engelsk oversættelse af "bat"

DA

"bat" engelsk oversættelse

EN
EN

"bat" dansk oversættelse

volume_up
bat {substantiv}
DA
DA

bat {et}

volume_up
1. sport
bat
volume_up
bat {substantiv}
Det pågældende selskab, BAT, vil bare flytte produktionen til lande uden for EU.
The company concerned, BAT, will transfer production to non-EU countries.
For det tredje er vi bekymrede over, at KEDO er som et bat uden bold.
Thirdly, we are concerned about the fact that KEDO is a bat without a ball.
Hvis man indfører BAT i denne lovgivning, vil man kun gøre ordningen endnu mere uacceptabel for virksomhederne.
If BAT is included in this legislation, it will only make the scheme even more unacceptable for businesses.
EN

bat {substantiv}

volume_up
1. sport
The company concerned, BAT, will transfer production to non-EU countries.
Det pågældende selskab, BAT, vil bare flytte produktionen til lande uden for EU.
Thirdly, we are concerned about the fact that KEDO is a bat without a ball.
For det tredje er vi bekymrede over, at KEDO er som et bat uden bold.
If BAT is included in this legislation, it will only make the scheme even more unacceptable for businesses.
Hvis man indfører BAT i denne lovgivning, vil man kun gøre ordningen endnu mere uacceptabel for virksomhederne.
2. zoologi
In that day a man shall cast his idols of silver, and his idols of gold, which they made each one for himself to worship, to the moles and to the bats;
På hin Dag skal Mennesket slænge sine Guder af Sølv og Guld som han lavede sig for at tilbede dem hen til Muldvarpe og Flagermus

Eksempelsætninger "bat" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet pågældende selskab, BAT, vil bare flytte produktionen til lande uden for EU.
The company concerned, BAT, will transfer production to non-EU countries.
DanishFor det tredje er vi bekymrede over, at KEDO er som et bat uden bold.
Thirdly, we are concerned about the fact that KEDO is a bat without a ball.
Danishthi på ti Tønder Vinland skal høstes en Bat af en Homers Udsæd skal høstes en Efa.
Yea, ten acres of vineyard shall yield one bath, and the seed of an homer shall yield an ephah.
DanishJeg taler her om ændringsforslag 5, 10 og 17, der drejer sig om den bedste tilgængelige teknik eller BAT.
I mean Amendments Nos 5, 10 and 17 on the best available technologies, the BATs.
DanishDet må altså ikke overbebyrdes med begreber såsom BAT.
It must not therefore be encumbered with concepts such as best available technology.
DanishVægt som vejer rigtigt Efa og Bat som holder Mål skal I have.
Ye shall have just balances, and a just ephah, and a just bath.
DanishDet ses i Deres indstilling over for de såkaldte KFB, som også kaldes BAT.
That is shown in your attitude towards the BATs.
DanishIsær hvad angår kontorerne for teknisk bistand eller» BAT ' erne«, som de hedder i den franske forkortelse.
In particular the Technical Assistance Offices or 'BATs ' as the French abbreviation has it.
DanishHvis man indfører BAT i denne lovgivning, vil man kun gøre ordningen endnu mere uacceptabel for virksomhederne.
If BAT is included in this legislation, it will only make the scheme even more unacceptable for businesses.
DanishDen fastsatte Ydelse af Olien: En Tiendedel Bat af hver Kor ti Bat udgør jo en Kor;
Concerning the ordinance of oil, the bath of oil, ye shall offer the tenth part of a bath out of the cor, which is an homer of ten baths; for ten baths are an homer:
DanishFrem for alt er jeg bekymret over den reelle fare for mere end 1.000 arbejdspladser for folk, der er beskæftiget ved BAT-fabrikken i Southampton.
Above all, I am concerned by the very real risk to jobs of over 1 000 people employed at the BAT factory in Southampton.
Danishindtil 100 Sølvtalenter 100 Kor Hvede 100 Bat Vin 100 Bat Olie og Salt i ubegrænset Mængde.
Unto an hundred talents of silver, and to an hundred measures of wheat, and to an hundred baths of wine, and to an hundred baths of oil, and salt without prescribing how much.
DanishDet første punkt er BAT.
DanishTillige lavede han ti Kobberbækkener; fyrretyve Bat tog hvert Bækken og hvert Bækken målte fire Alen et Bækken til hvert af de ti Stel.
Then made he ten lavers of brass: one laver contained forty baths: and every laver was four cubits: and upon every one of the ten bases one laver.
Danishdin Hals som Elfenbenstårnet dine Øjne som Hesjbons damme ved Bat-Rabbims Port din Næse som Libanons Tårn der ser mod Damaskus
Thy neck is as a tower of ivory; thine eyes like the fishpools in Heshbon, by the gate of Bathrabbim: thy nose is as the tower of Lebanon which looketh toward Damascus.
DanishVi har i Den Liberale Gruppe bedt om delt afstemning om de ændringsforslag, der omhandler dette begreb, da vi ikke kan støtte, at BAT bliver medtaget i EMAS.
We in the Liberal Group have asked for split votes on the amendments dealing with this concept, because we cannot support the inclusion of BAT in EMAS.
DanishDe gjorde selv i Deres tale opmærksom på, at vi først har fået ordnet BAT-sagen i budgetproceduren for 1999, og derfor kan det først lade sig gøre i budgetåret 1999.
You yourself pointed out in your speech that we only settled the BATs issue in the 1999 budget procedure, so that will only apply in the 1999 budget year.
DanishEfa og Bat skal have ens Mål så at en Bat holder en Tiendedel Homer og en Efa ligeledes en Tiendedel Homer; efter en Homer skal Målet fastslås.
The ephah and the bath shall be of one measure, that the bath may contain the tenth part of an homer, and the ephah the tenth part of an homer: the measure thereof shall be after the homer.
DanishVi skal fastsætte materielle værdier, og her er vi kommet i tanke om et nyt trick: Vi siger ikke længere 0, 01 eller lignende, derimod angiver vi BAT, bedst tilgængelig teknologi.
We need to lay down practical measures, and here we have come up with a new trick: we now no longer say 0.01 or whatever, but demand BAT, best available technique.

Synonymer (engelsk) for "bat":

bat
baseball bat
English