Dansk-engelsk oversættelse af "Bayern"

DA

"Bayern" engelsk oversættelse

EN
DA

Bayern {egennavn}

volume_up
1. geografi
Bayern
Netop i Bayern bliver disse grænser mere og mere udviskede.
Particularly in Bavaria, these distinctions are becoming increasingly blurred.
Inflationen i Bayern er ikke ækvivalent med inflationen i de små delstater.
Bavaria's inflation is not the same as that of the small länder -city.
Der er f.eks. temmelig store forskelle på forholdene i Bayern og Mecklenburg-Vorpommern.
There are huge variations between, say, Bavaria and Mecklenburg-Western Pomerania.

Eksempelsætninger "Bayern" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer er f.eks. temmelig store forskelle på forholdene i Bayern og Mecklenburg-Vorpommern.
There are huge variations between, say, Bavaria and Mecklenburg-Western Pomerania.
DanishI andre er det derimod øl, som i Bayern, eller whisky, som i Skotland.
Others, however, consume more beer, as in Bavaria, or whisky, as in Scotland.
DanishI Bayern er der en snedker, som allerede nu får 70 % af sin omsætning via Internettet.
In Bavaria there is a carpenter who already achieves 70 % of his sales via the Internet.
DanishInflationen i Bayern er ikke ækvivalent med inflationen i de små delstater.
Bavaria's inflation is not the same as that of the small länder -city.
DanishDet siger jeg endvidere henvendt til den herværende repræsentant fra Bayern.
I am directing this particularly at our Bavarian representative here.
DanishNetop i Bayern bliver disse grænser mere og mere udviskede.
Particularly in Bavaria, these distinctions are becoming increasingly blurred.
DanishHr. formand, jeg tror, at De ved god besked om svineproduktion i Bayern.
Mr President, I think that you know everything there is to know about pig production in Bavaria.
DanishI Centraleuropa, f.eks. i Bayern, var der voldsomme oversvømmelser i 1999, 2002 og 2005.
In Central Europe, for instance, in Bavaria, there was very severe flooding in 1999, 2002 and 2005.
DanishI Bayern har vi allerede skaffet kapacitet til 7.000 mennesker.
In Bavaria, we have already created the capacity for 7 000 people.
DanishHr. formand, som De ved, nærer man netop i Bayern meget stor sympati for Grækenland.
Mr President, as you are aware, Bavaria, more than any other German Land, has an extraordinary affinity with Greece.
DanishHvor vigtig ansvarlig screening er, kommer netop i disse dage til udtryk i Bayern og i Rheinland-Pfalz.
Current events in Bavaria and the Rhineland Palatinate show how important responsible controls are.
DanishJeg glæder mig over, at også det tyske socialdemokrati står meget åbent over for forslagene fra Bayern.
I am pleased that the German Social Democrats are also very receptive to the proposals from Bavaria.
DanishAllerede i 1516 vedtog man i Bayern denne bestemmelse ved lov, og dette forslag fra Bayern var rigtigt og godt.
The purity regulations were introduced and became law in Bavaria in 1516, which was right and proper.
DanishDerfor tak til alle de kolleger, der har tilsluttet sig dette storartede initiativ fra Bayern!
That is why I should like to thank all of those colleagues who are supporting this magnificent initiative from Bavaria.
DanishDet har jo altid været sådan, at man altid måtte høre fra Bayern, at vi har brug for penge til grænseregionerne.
Time and again, as we all know, the cry from Bavaria has been that we need money for the border regions.
DanishDet er for øvrigt intet under, han kommer jo fra Bayern, og det, der kommer derfra, er jo altid ret så udmærket.
We should not be surprised; he does after all come from Bavaria, and all sorts of good things come from Bavaria.
DanishDet er ikke kendt, at der kommer flere betydningsfulde videnskabsfolk fra Bayern end fra det østlige Tyskland.
Yet there is no reason to suppose that Bavaria has produced more great scientists than the eastern part of Germany.
DanishHjemme i Bayern findes der en virksomhed, en snedker, der nu realiserer 70 % af sin omsætning via Internettet.
Where I live in Bavaria there is one business, a carpenter, who now derives 70 % of his turnover from the Internet.
DanishJeg er, det vil jeg ærligt indrømme, interesseret i de Kanariske Øer, for mange småproducenter på de Kanariske Øer kommer fra Bayern.
I openly admit my interest in the Canaries, for many secondary producers in the Canaries are Bavarians.
DanishHr. kommissær, jeg repræsenterer Bayern her.