Dansk-engelsk oversættelse af "beboelig"

DA

"beboelig" engelsk oversættelse

EN
DA

beboelig {adjektiv}

volume_up
beboelig (også: til at leve med)

Eksempelsætninger "beboelig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishLad os være solidariske og efterlade en beboelig verden til vores børn.
So let us act together and leave an inhabitable world for our children.
DanishDerfor er der igangsat en social kampagne for at udbedre de forårsagede skader og for, at Santa Cruz de Tenerife fortsat kan være en beboelig by.
For this reason, a public campaign was launched to repair the damage caused and to make Santa Cruz de Tenerife a town fit for habitation once more.
DanishDet tilkommer derfor alle lande at stoppe denne ødelæggelse og for enhver pris at beskytte fremtidige generationers menneskeret til at have en beboelig planet.
It is therefore the duty of all of our countries to stop this destruction in order to defend at all costs the human right of future generations to a habitable planet.
DanishPå grund af et solidaritetsprincip bør vi derfor efterlade os en meget mere beboelig verden, og i en sådan fremtid er alle disse vedvarende energiformer helt nødvendige.
Therefore, for the sake of solidarity, we must leave behind a much more habitable world, and a future like that urgently requires all these renewable sources of energy.