Dansk-engelsk oversættelse af "bebrejde"

DA

"bebrejde" engelsk oversættelse

DA

bebrejde [bebrejder|bebrejdede] {verbum}

volume_up
Så vi skal passe på ikke at komme til at bebrejde ham, hvis terrorangrebene fortsætter.
We must therefore take care not to reproach him if the terrorist attacks continue.
Det er min opfattelse, at de fleste ikke har noget at bebrejde sig selv.
My view is that most Members have nothing for which to reproach themselves.
Jeg har ikke noget at bebrejde mig selv, og Parlamentet skal heller ikke bebrejde sig selv noget.
I have nothing to reproach myself for, neither has this Parliament.
At vi ikke er nået længere end vi er, kan vi virkelig ikke bebrejde hende for.
We really cannot blame her for the fact that we have not got any further than we have.
Det er ikke vores opgave i Parlamentet blot at bebrejde den russiske part for det svage resultat.
To simply blame the weak result on the Russians is not the job of this Parliament.
De kan for en gangs skyld ikke bebrejde Kommissionen.
For once you cannot blame the Commission.

Eksempelsætninger "bebrejde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishLad os derfor ikke bebrejde andre, når vi selv slås med de samme problemer.
So let us not condemn others when we are facing the same difficulties ourselves.
DanishAt vi ikke er nået længere end vi er, kan vi virkelig ikke bebrejde hende for.
We really cannot blame her for the fact that we have not got any further than we have.
DanishSå vi skal passe på ikke at komme til at bebrejde ham, hvis terrorangrebene fortsætter.
We must therefore take care not to reproach him if the terrorist attacks continue.
DanishDet er min opfattelse, at de fleste ikke har noget at bebrejde sig selv.
My view is that most Members have nothing for which to reproach themselves.
DanishDet kan man naturligvis ikke bare bebrejde Det Europæiske Fællesskab.
That is not of course something that can be blamed solely upon the European Community.
DanishDet bør man imidlertid ikke bebrejde ham, for enhver har ret til at skifte mening.
But we should not reproach him for doing so, for everyone has the right to alter their opinion.
DanishDet er ikke vores opgave i Parlamentet blot at bebrejde den russiske part for det svage resultat.
To simply blame the weak result on the Russians is not the job of this Parliament.
DanishVi kan naturligvis bebrejde Kommissionen og Rådet, at de ikke har stillet spørgsmålene.
Of course we can criticize the Commission and the Council for not having asked these questions.
DanishOg ville det ikke være uretfærdigt at bebrejde Kommissionen dette?
And it would be unfair, would it not, to make accusations against the Commission regarding this.
DanishJeg har ikke noget at bebrejde mig selv, og Parlamentet skal heller ikke bebrejde sig selv noget.
I have nothing to reproach myself for, neither has this Parliament.
DanishI denne henseende kan man ikke bebrejde den irske regering.
In this regard the Irish Government and authorities are not at fault.
DanishJeg mener ikke, at man kan bebrejde Kommissionen noget som helst.
So I do not believe the Commission has any reason to complain.
DanishDe må således ikke bagefter bebrejde mig, at jeg ikke behandlede de forskellige emner tilstrækkeligt indgående.
Do not therefore accuse me subsequently of not expanding upon matters sufficiently.
DanishKommissionen kan ikke foruddiskontere resultatet af undersøgelsen - det kan De næppe bebrejde mig.
The Commission cannot prejudge the result of the investigation – you would not blame me for that.
DanishHer har de andre udviklede lande altså ikke noget at bebrejde os.
The other developed states have nothing to reproach us for.
DanishDet kan man altså ikke bebrejde den enkelte landmand.
It follows that this cannot be laid at the door of individual farmers.
DanishMan kan bebrejde dem, der nægter at indføre demokratiet, men ikke dem, der blot gør det med forsinkelse.
We can reasonably criticize those who reject it, but not those who are merely lagging behind.
DanishI øvrigt har vi efter min mening virkelig ikke noget at bebrejde os selv, hvad importen angår.
I also, by the way, take the view that we really have nothing to be ashamed of when it comes to imports.
DanishDernæst stiller De mig et generelt spørgsmål, men fru Palacio, jeg behøver ikke bebrejde mig selv noget.
Secondly, you asked me a general question, Mrs Palacio, but I have a completely clear conscience.
DanishJeg mener ikke, at man kan bebrejde Kommissionen noget.
I do not believe the Commission has any cause for complaint.