Dansk-engelsk oversættelse af "bebrejdelse"

DA

"bebrejdelse" engelsk oversættelse

DA

bebrejdelse {en}

volume_up
bebrejdelse
Det er ikke en bebrejdelse mod det østrigske formandskab.
That is not a reproach to the Austrian Presidency.
This is not a reproach directed at the Commission.
Den ofte hørte europæiske bebrejdelse imod Washington skyldes imidlertid en grundlæggende svaghed i Europa.
However, this familiar European reproach addressed to Washington is rooted in a fundamental weakness on our side.

Eksempelsætninger "bebrejdelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg har ikke helt forstået Deres bebrejdelse mod vores gruppe.
However, I do not quite understand your criticism of my group.
DanishDenne bebrejdelse kan vi imødegå ved at sørge for øget gennemskuelighed og demokratisk kontrol.
We can only defend ourselves against this accusation by ensuring greater transparency and democratic control.
DanishDen skarpe bebrejdelse, som Kouchner i disse dage retter mod den franske regering, er chokerende.
What is disconcerting, however, is Mr Kouchner's sharp criticism levelled at the French Government these days.
DanishSchulz er kommet med denne bebrejdelse over for os Grønne.
Mr Schulz has reproached us Greens on the same count.
DanishDet er ikke en bebrejdelse mod det østrigske formandskab.
That is not a reproach to the Austrian Presidency.
DanishDenne bebrejdelse gjorde endda, at der for en djævel i politikere, der ligesom Tintin pludselig opdagede Congo.
Major frustration even led to the reproach that the international community and the EU were taking sides.
DanishDen ofte hørte europæiske bebrejdelse imod Washington skyldes imidlertid en grundlæggende svaghed i Europa.
However, this familiar European reproach addressed to Washington is rooted in a fundamental weakness on our side.
DanishDet er ikke nogen bebrejdelse af Kommissionen.
This is not a reproach directed at the Commission.
DanishSå nu er der altså ikke længere hold i den bebrejdelse, at EU giver store løfter, men i virkeligheden ikke gennemfører noget.
The charge that the EU makes great promises but never really gets anything done will not stick any more.
DanishMan lader med andre ord som ingenting og venter på, at den europæiske bebrejdelse skal slå over i almindelig ligegyldighed.
All in all they keep their heads down and wait for European disapproval to fade into general indifference.
DanishDet er ikke nogen bebrejdelse, det er ikke nogen kritik, men jeg møder kun få, meget få europæiske økonomiske interesser, hr.
This is not a reproach, not a critique, but I find few, very few European economic interests, Mr Pflüger.
DanishMen dersom nogen af eder fattes Visdom han bede derom til Gud som giver alle gerne og uden Bebrejdelse så skal den gives ham.
If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.
DanishDenne bebrejdelse må jeg tilbagevise.
DanishBetænkningen kommer ikke helt uden om denne bebrejdelse, og det gør Kommissionens meddelelse for øvrigt heller ikke.
The report that has been submitted to us is not entirely free from reproach in this respect, and nor, what is more, is the Commission's communication.
DanishJeg må tage stats- og regeringscheferne i EU i forsvar mod den bebrejdelse, at de har drøftet Tyrkiets kandidatur på tre minutter.
I really must defend the EU Heads of State and Government against the accusation that they dealt with Turkey's application in just three minutes.
DanishJeg ønsker selv her til sidst at advare om, at beslutningen snarere bør opfattes som en hjælp og et udtryk for forståelse end som en bebrejdelse.
I would like to end by warning you that this resolution must be seen more as a statement of help and understanding than as a reproach.
DanishDet er imidlertid ikke nogen bebrejdelse, for det var simpelthen vanskeligt for Parlamentet at indarbejde alt rigtigt under dette tidspres.
That is not, however, a recrimination, because it was simply difficult for Parliament to cover everything properly under such pressure of time.
DanishSåledes er den eneste bebrejdelse, jeg vil rette mod ECB, dens tilbageholdenhed, der efter min mening er for stor med hensyn til den internationale scene.
The only criticism I have of the ECB is that it should be a bit less reticent about international exposure in all the various for a.
DanishPåfaldende er også den implicitte bebrejdelse i hans brev af, at Unionen egentlig træffer for mange bestemmelser på det nationale, regionale og lokale plan.
The reproach implicit in his letter that the Union actually regulates far too much at national, regional and local level, is also striking.
DanishDen anden bebrejdelse, jeg har mod betænkningen, er svagheden i argumentationen, når det gentages, at vi alle er tilhængere af et samfund uden narkotika.
The other criticism I have of this report is the weakness of its arguments when repeating that we are overwhelmingly in favour of a drug-free society.