Dansk-engelsk oversættelse af "bedding"

DA

"bedding" engelsk oversættelse

EN
EN

"bedding" dansk oversættelse

volume_up
bedding {substantiv}
volume_up
bed {substantiv}
DA
volume_up
river bed {substantiv}
DA

bedding {en}

volume_up
bedding
EN

bedding {substantiv}

volume_up

Eksempelsætninger "bedding" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvilke økonomiske incitamenter har Kommissionen på bedding i den anledning?
What financial incentives is the Commission considering in this connection?
DanishNogle opnår måske aldrig det format, der oprindeligt var tanken i stiftelsesplanen, og der er stadig flere agenturer på bedding.
Some may never achieve the format originally set out in their establishment plan, and there are still ideas for more agencies in the pipeline.
DanishØstrig, Danmark, Nederlandene og Det Forenede Kongerige har alle en strammere lovgivning, den er på bedding, eller der findes frivillige ordninger.
Austria, Denmark, Netherlands and the UK all have stronger legislation in the pipeline or voluntary schemes already in existence.
DanishØstrig, Danmark, Nederlandene og Det Forenede Kongerige har alle en strammere lovgivning, den er på bedding, eller der findes frivillige ordninger.
Austria, Denmark, the Netherlands and the UK all have stronger legislation in the pipeline or voluntary schemes already in existence.
DanishDet næste skridt er på bedding, nemlig en vedtægt for Europa-Parlamentets medlemmer, regler for medarbejdere og tværpolitiske grupper samt en adfærdskodeks for forbindelserne til interessegrupper.
The next steps are in preparation: European rules for Members of Parliament, rules relating to assistants and intergroups, a code of conduct for interest groups.
DanishVi er begyndt at gøre fremskridt, hvad angår vigtige mål med vedtagelsen af flere forslag, med andre forslag på bedding og med initiativer, som ikke indgik i i2010-initiativet.
We have started to make progress on key objectives, with the adoption of several proposals, with other proposals in the pipeline and with initiatives that were not inscribed in the i-2010 initiative.

Synonymer (engelsk) for "bedding":

bedding
bed