Dansk-engelsk oversættelse af "bedrøvet"

DA

"bedrøvet" engelsk oversættelse

DA

bedrøvet {adjektiv}

volume_up
bedrøvet (også: ked, ked af det, trist, vemodig, ynkelig)
Men han blev ilde til Mode over den Tale og gik bedrøvet bort; thi han havde meget Gods.
And he was sad at that saying, and went away grieved: for he had great possessions.
Hr. formand, jeg er meget bedrøvet over, at jeg endnu en gang skal tage ordet i forbindelse med overtrædelser af menneskerettighederne og inhuman adfærd i Kina.
Mr President, I am indeed sad to be speaking yet again about human rights violations and inhuman behaviour in China.
Som europæer og som nederlænding er jeg bedrøvet over at konstatere, at Rådets formandskab endnu en gang er fraværende, således som det også var det under forhandlingerne om BSE.
As a European and a Dutchman I am sad to see that the Council presidency is again absent as it was during the BSE debate.
bedrøvet (også: mørk, sur, trist, ubehagelig)
bedrøvet (også: mørk, trist, ubehagelig)
bedrøvet
Jeg er meget skuffet og bedrøvet over beslutningen om at lukke den sidste sukkerfabrik i Irland.
I am deeply disappointed and saddened by the decision to close the last sugar factory in Ireland.
Jeg kan respektere disse grunde, men jeg er lidt bedrøvet over, at han ikke forelægger denne betænkning i stedet for mig.
I can respect those reasons but I am somewhat saddened that he is not giving this report instead of me.
Mit hjerte dunker, jeg har kvalme, og jeg er meget bedrøvet over, at en sådan debat kan føres her på de jødiske ofres bekostning!
My blood boils, my stomach turns and I am deeply saddened to think that anyone here can desecrate the memory of the Holocaust victims by conducting a debate of this kind.

Eksempelsætninger "bedrøvet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danish" Peter blev bedrøvet fordi han tredje Gang sagde til ham: "Har du mig kær?
Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me?
DanishMen han blev ilde til Mode over den Tale og gik bedrøvet bort; thi han havde meget Gods.
And he was sad at that saying, and went away grieved: for he had great possessions.
DanishOg han siger til dem: "Min Sjæl er dybt bedrøvet indtil Døden; bliver her og våger!
And saith unto them, My soul is exceeding sorrowful unto death: tarry ye here, and watch!
DanishMen da den unge Mand hørte det Ord gik han bedrøvet bort; thi han havde meget Gods.
But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions.
DanishMen da han hørte dette blev han dybt bedrøvet; thi han var såre rig.
And when he heard this, he was very sorrowful: for he was very rich.
DanishJeg er meget skuffet og bedrøvet over beslutningen om at lukke den sidste sukkerfabrik i Irland.
I am deeply disappointed and saddened by the decision to close the last sugar factory in Ireland.
DanishDa siger han til dem: "Min Sjæl er dybt bedrøvet indtil Døden; bliver her og våger med mig!
Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me!
DanishMen dersom nogen har voldt Bedrøvelse har han ikke bedrøvet mig men til Dels for ikke at sige det hårdere eder alle.
But if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part: that I may not overcharge you all.
DanishOm end Kongen blev meget bedrøvet vilde han dog for Edernes og Gæsternes Skyld ikke afvise hende:
And the king was exceeding sorry; yet for his oath's sake, and for their sakes which sat with him, he would not reject her.
DanishJeg kan respektere disse grunde, men jeg er lidt bedrøvet over, at han ikke forelægger denne betænkning i stedet for mig.
I can respect those reasons but I am somewhat saddened that he is not giving this report instead of me.
DanishOg Kongen blev bedrøvet; men for sine Eders og for Gæsternes Skyld befalede han at det skulde gives hende.
And the king was sorry: nevertheless for the oath's sake, and them which sat with him at meat, he commanded it to be given her.
DanishMen da Jesus så at han blev dybt bedrøvet sagde han: "Hvor vanskeligt komme de som have Rigdom ind i Guds Rige!
And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!
DanishThi om jeg end har bedrøvet eder ved Brevet fortryder jeg det ikke.
For though I made you sorry with a letter, I do not repent, though I did repent: for I perceive that the same epistle hath made you sorry, though it were but for a season.
DanishOg han så omkring på dem med Vrede bedrøvet over deres Hjertes Forhærdelse og siger til Manden: "Ræk din Hånd ud!
And when he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the man, Stretch forth thine hand!
DanishHr. formand, jeg er meget bedrøvet over, at jeg endnu en gang skal tage ordet i forbindelse med overtrædelser af menneskerettighederne og inhuman adfærd i Kina.
Mr President, I am indeed sad to be speaking yet again about human rights violations and inhuman behaviour in China.
DanishSom europæer og som nederlænding er jeg bedrøvet over at konstatere, at Rådets formandskab endnu en gang er fraværende, således som det også var det under forhandlingerne om BSE.
As a European and a Dutchman I am sad to see that the Council presidency is again absent as it was during the BSE debate.
DanishMit hjerte dunker, jeg har kvalme, og jeg er meget bedrøvet over, at en sådan debat kan føres her på de jødiske ofres bekostning!
My blood boils, my stomach turns and I am deeply saddened to think that anyone here can desecrate the memory of the Holocaust victims by conducting a debate of this kind.
DanishJeg er meget opbragt og bedrøvet, for vi har alle sammen - og det gælder også mig selv - ansvaret for det, der sker i Mellemøsten, og for de fortsatte drab, som finder sted i området.
I am truly appalled and saddened, for we are all, myself included, responsible for what is happening in the Middle East and for the continuing deaths in the region.