Dansk-engelsk oversættelse af "bedstefar"

DA

"bedstefar" engelsk oversættelse

DA

bedstefar {en}

volume_up
bedstefar (også: bedstefader, farfar, morfar)
Hr. formand, et slør af hjemve efter min bedstefar formørkede mine øjne.
Mr President, tears of nostalgia for my grandfather clouded my eyes.
Lad mig helt personligt understrege dels med min far og min bedstefar in mente, at fremtiden var engang søfarten.
Let me emphasize from a personal point of view, partly with my own father and grandfather in mind, that shipping was once the future.
De jordiske rester af min bedstefar ligger som for så mange andres vedkommende et eller andet sted i Flandern på slagmarken ved Somme.
The remains of my grandfather, like many others, lie somewhere in Flanders on the battlefield of the Somme.

Eksempelsætninger "bedstefar" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, et slør af hjemve efter min bedstefar formørkede mine øjne.
Mr President, tears of nostalgia for my grandfather clouded my eyes.
DanishHvis han havde haft en græsk bedstefar, kunne han påberåbe sig græsk statsborgerskab, og så ville han ikke have haft noget problem.
If he found that he had a Greek grandfather he could claim Greek citizenship and again have no problem.
DanishDe jordiske rester af min bedstefar ligger som for så mange andres vedkommende et eller andet sted i Flandern på slagmarken ved Somme.
The remains of my grandfather, like many others, lie somewhere in Flanders on the battlefield of the Somme.
DanishLad mig helt personligt understrege dels med min far og min bedstefar in mente, at fremtiden var engang søfarten.
Let me emphasize from a personal point of view, partly with my own father and grandfather in mind, that shipping was once the future.
DanishSå må jeg spørge mig selv, om den barnepige, den onkel eller den bedstefar, som måske passer dette barn en dag, også er bevægelseshæmmet.
The question I ask myself is this: is the childminder, or the uncle or the grandfather who looks after this child for a day also a person with reduced mobility?
DanishDet var den store villa, jeg havde købt, efter jeg var vokset op, havde begravet bedstefar og hans kammerater i frugthaven, var blevet rig og havde forladt landsbyen.
It was the big villa I had bought after I had grown up, had buried grandfather and his comrades in the orchard, become rich and left the village.
DanishNæstformanden for mit udvalg sagde, idet han gik tilbage i euroens historie, at man skulle tilbage til Karl den Store, og sandsynligvis til Diocletian, som er euroens bedstefar.
The vice-chairman of my committee said, referring to the history of the euro, that we would have to go back as far as Charlemagne and probably Diocletian, who is the grandfather of the euro.
DanishAfslutningsvis var min afdøde bedstefar, Harold Macmillan, altid af den opfattelse, at medlemmer af Parlamentet ikke burde have løn, fordi hvis de fik det, så tiltrak det de forkerte.
In conclusion, my late grandfather, Harold Macmillan, always held the view that Members of Parliament should not be paid, because when they were paid it attracted the wrong sort of chap.