Dansk-engelsk oversættelse af "befaling"

DA

"befaling" engelsk oversættelse

DA

befaling {en}

volume_up
befaling (også: kommando, påbud, rådighed)
Der bør ikke etableres politistyrker under fælles EU-befaling.
However, police forces should not be placed under a common EU command.
Ezekias gav da Befaling til at indrette Kamre i HERRENs Hus; og det gjorde man.
Then Hezekiah commanded to prepare chambers in the house of the LORD; and they prepared them,
Samme Dag udstedte Farao følgende Befaling til Fogederne over Folket og dets Opsynsmænd:
And Pharaoh commanded the same day the taskmasters of the people, and their officers, saying,
befaling (også: bestilling, forordning, orden, ordning, påbud)
volume_up
order {substantiv}

Eksempelsætninger "befaling" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danishthi der er skrevet: Han skal give sine Engle Befaling om dig at de skulle bevare dig
For it is written, He shall give his angels charge over thee, to keep thee:
DanishDette er min Befaling at I skulle elske hverandre ligesom jeg har elsket eder.
This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.
DanishEzekias gav da Befaling til at indrette Kamre i HERRENs Hus; og det gjorde man.
Then Hezekiah commanded to prepare chambers in the house of the LORD; and they prepared them,
DanishDette ord blev, så vidt jeg ved, medtaget på befaling af Rådets ekspertarbejdsgruppe.
It was a word included, I believe, at the behest of the Council's working party of experts.
DanishMen I vilde ikke drage op I var genstridige mod HERREN eders Guds Befaling.
Notwithstanding ye would not go up, but rebelled against the commandment of the LORD your God:
DanishHvorfor holdt du da ikke den Ed du svor ved HERREN og den Befaling jeg gav dig?
Why then hast thou not kept the oath of the LORD, and the commandment that I have charged thee with?
DanishSamme Dag udstedte Farao følgende Befaling til Fogederne over Folket og dets Opsynsmænd:
And Pharaoh commanded the same day the taskmasters of the people, and their officers, saying,
DanishSåledes stadfæstedes disse Purimsforskrifter ved Esters Befaling; og det blev optegnet i en Bog.
And the decree of Esther confirmed these matters of Purim; and it was written in the book.
DanishDer bør ikke etableres politistyrker under fælles EU-befaling.
However, police forces should not be placed under a common EU command.
DanishDet er helt klart, at dette sker på våbenindustriens befaling.
It is quite clear that this is at the behest of the arms industry.
DanishHan tog til Orde og spurgte Arjok Kongens Høvedsmand: "Hvorfor er så skarp en Befaling udgået fra Kongen?
He answered and said to Arioch the king's captain, Why is the decree so hasty from the king?
DanishPaulus Kristi Jesu Apostel efter Befaling af Gud vor Frelser og Kristus Jesus vort Håb
Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Saviour, and Lord Jesus Christ, which is our hope;
Danishog han gav Sendebudet den Befaling: "Når du har givet Kongen Beretning om hele Slagets Gang.
And charged the messenger, saying, When thou hast made an end of telling the matters of the war unto the king,
DanishMen dette siger jeg som en Indrømmelse ikke som en Befaling.
But I speak this by permission, and not of commandment.
DanishMen i sit første Regeringsår gav Kong Kyros af Babel Befaling til at genopbygge dette Gudshus;
But in the first year of Cyrus the king of Babylon the same king Cyrus made a decree to build this house of God.
DanishMen Kongen gav Joab Abisjajog Ittaj den Befaling: "Far nu lempeligt med den unge Absalon!
And the king commanded Joab and Abishai and Ittai, saying, Deal gently for my sake with the young man, even with Absalom!
DanishJeg siger det ikke som en Befaling men for ved andres Iver at prøve også eders Kærligheds Ægthed.
I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love.
DanishDa han havde fået sådan Befaling kastede han dem i det inderste Fængsel og sluttede deres Fødder i Blokken.
Who, having received such a charge, thrust them into the inner prison, and made their feet fast in the stocks.
DanishDer var nemlig udstedt en kongelig Befaling om dem og der var tilsikret Sangerne dagligt Underhold.
For it was the king's commandment concerning them, that a certain portion should be for the singers, due for every day.
DanishSå gave Kong Darius Befaling til at se efter i Skatkammeret hvor man i Babel gemte Dokumenterne;
Then Darius the king made a decree, and search was made in the house of the rolls, where the treasures were laid up in Babylon.