Dansk-engelsk oversættelse af "befalinger"

DA

"befalinger" engelsk oversættelse

DA

befalinger {flertal}

volume_up
1. militær
befalinger

Eksempelsætninger "befalinger" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDa det nu lakkede ad Enden med Davids Liv gav han sin Søn Salomo disse Befalinger:
Now the days of David drew nigh that he should die; and he charged Solomon his son, saying,
DanishKald derfor Josua bid og stil eder i Åbenbaringsteltet for at jeg kan give ham mine Befalinger!
And Moses and Joshua went, and presented themselves in the tabern acle of the congregation!
DanishDu har givet dine Befalinger for at de nøje skal holdes.
The king's strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.
Danish"Jeg angrer at jeg gjorde Saul til Konge; thi han har vendt sig fra mig og ikke holdt mine Befalinger!
It repenteth me that I have set up Saul to be king: for he is turned back from following me, and hath not performed my commandments!
DanishDersom I elske mig da holder mine Befalinger!
Danishdem har Jason taget ind til sig; og alle disse handle imod Kejserens Befalinger og sige at en anden er Konge nemlig Jesus.
Whom Jason hath received: and these all do contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, one Jesus.
DanishNår I med Kristus ere døde fra Verdens Børnelærdom hvorfor lade I eder da pålægge Befalinger som om I levede i Verden:
Wherefore if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances,
DanishDersom I holde mine Befalinger skulle I blive i min Kærlighed ligesom jeg har holdt min Faders Befalinger og bliver i hans Kærlighed.
If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love.
DanishTeknologiens befalinger bør forbindes med det, forbrugerne har brug for, såvel som med det, produktionsimperierne ønsker at sælge.
The imperatives of the technology should be linked to what consumers need, as well as what the production empires want to sell.
Danishog udslettede det imod os rettede Gældsbrev med dets Befalinger hvilket gik os imod og han har taget det bort ved at nagle det til Korset;
Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross;
DanishEnhver som sætter sig op imod dine Befalinger og ikke adlyder dine Ord i alt hvad du pålægger ham skal dø.
Whosoever he be that doth rebel against thy commandment, and will not hearken unto thy words in all that thou commandest him, he shall be put to death: only be strong and of a good courage.
DanishOg de overgav Kongens Befalinger til Kongens Satraper og Statholderne hinsides Floden og disse ydede Folket og Guds Hus deres Hjælp.
And they delivered the king's commissions unto the king's lieutenants, and to the governors on this side the river: and they furthered the people, and the house of God.
DanishFjendskabet da han i sit Kød afskaffede Budenes Lov med dens Befalinger for at han i sig kunde skabe de to til eet nyt Menneske ved at stifte Fred
Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances; for to make in himself of twain one new man, so making peace;
DanishAristarkus min Medfange hilser eder og Markus Barnabas's Søskendebarn om hvem I have fået Befalinger - dersom han kommer til eder da tager imod ham -
Aristarchus my fellowprisoner saluteth you, and Marcus, sister's son to Barnabas, (touching whom ye received commandments: if he come unto you, receive him;)
DanishDerfor er det heller ikke overraskende, at Clinton og hans regering støtter et bureaukratisk og overstatsligt Europa, der retter sig efter alle hans befalinger.
Similarly, it is hardly surprising that Clinton and his administration are supporting the bureaucratic and supranational Europe, which bends to his every diktat.
DanishDen som har mine Befalinger og holder dem han er den som elsker mig; men den som elsker mig skal elskes af min Fader; og jeg skal elske ham og åbenbare mig for ham.
He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.
DanishGanske vist drages håndlangerne til ansvar, men de, der giver befalinger til krigsforbrydelser, drages for øjeblikket i det store og hele ikke til ansvar, navnlig ikke fra politisk hold.
Although underlings may be called to account, those who give the orders for war crimes by and large escape the consequences, particularly those from the political side.