Dansk-engelsk oversættelse af "befinde sig"

DA

"befinde sig" engelsk oversættelse

DA

befinde sig {refleksivt verbum}

volume_up
1. generel
befinde sig (også: finde sted, forholde sig, være)
Dette materiel skulle befinde sig ved grænsen langs den såkaldte forsvarsmur.
These weapons are now deployed at the border, along the so-called 'defence wall '.
I dette tilfælde skulle fordelene navnlig befinde sig i forbindelse med pålidelighed og pris.
In this case, the advantages should mainly be in the field of reliability and price.
Det er umenneskeligt at lade mennesker befinde sig i en usikker situation længere end fem år.
It is inhuman to make people wait more than five years in uncertainty.
2. "følelser, helbred"
befinde sig (også: føle)
Man kan befinde sig i Californien ved en temperatur på -115º F og stadig føle sig godt tilpas, når der kun bliver brugt meget lidt elektricitet.
You can be in a temperature of 115ºF in California and feel comfortable with very little electricity used.

Eksempelsætninger "befinde sig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDette materiel skulle befinde sig ved grænsen langs den såkaldte forsvarsmur.
These weapons are now deployed at the border, along the so-called 'defence wall '.
DanishI dette tilfælde skulle fordelene navnlig befinde sig i forbindelse med pålidelighed og pris.
In this case, the advantages should mainly be in the field of reliability and price.
DanishDe frygter, at de igen kommer til at befinde sig mellem hammer og ambolt.
They again fear finding themselves between the hammer and the anvil.
DanishDet er umenneskeligt at lade mennesker befinde sig i en usikker situation længere end fem år.
It is inhuman to make people wait more than five years in uncertainty.
DanishDet er ikke nogen misundelsesværdig situation at befinde sig i, og jeg misunder dem ikke.
That is not an enviable position to be in and I do not envy them.
DanishDen moderate delegation mener, at anklagemyndigheder skal befinde sig på nationalt niveau.
The Moderate delegation believes that public prosecutors’ offices should operate at national level.
DanishHvis der ikke findes et æresbegreb blandt de hæderlige, vil æren fortsat befinde sig i tyvenes lejr.
Unless honest people show honour, the only honour remaining will be in the criminal world.
DanishDen slags passagerer kan jo også befinde sig om bord på flyet.
This is particularly the case if they are psychologically unstable.
DanishFangerne bliver ved med at befinde sig i en " retsløs " situation.
In fact, the prisoners remain in a ‘ lawless’ situation.
DanishVi skal selvfølgelig huske den meget anderledes situation, lande som Malta vil befinde sig i.
We must bear in mind, of course, the very different situation countries like Malta will find themselves in.
DanishDesuden har den intet ansigt og er vanskelig at identificere, og den kan befinde sig hvor som helst på jordkloden.
At the same time, it is faceless, hard to visualize and may be situated anywhere in the world.
DanishDer vil muligvis være nogle medlemmer som mig selv, der vil befinde sig i en lignende situation efter den 13. juni.
There will probably be some Members, like myself, who are in a similar position after 13 June.
DanishEllers vil alle vores arbejdspladser om 10 år befinde sig i Kina eller andre behagelige regioner uden for Europa.
Otherwise, in ten years we will have all our jobs in China or other nice regions outside Europe.
DanishForbindelser til forsvarsindustrien og samarbejde burde ske med de bedste partnere, uanset hvor de måtte befinde sig.
For the sake of their security, the States must remain the sole masters of their considerations.
DanishDisse 10 % af medlemmerne vil befinde sig i betydelig afstand fra borgeren og hans problemer.
These Members, who will make up 10 % of the total, will be physically distanced from the people and from their problems.
DanishFormandskabet fokuserer desuden med rette på Lissabon-dagsordenen, som må siges at befinde sig i yderste nød.
The presidency also rightly focuses, too, on the Lisbon Agenda in what can only be called its hour of need.
DanishHvis ikke hendes navn var Ana de Palacio Vallelersundi, ville de to søstre da befinde sig i de to positioner?
If she were not born Ana de Palacio Vallelersundi, do you think the two sisters would now be in these two places?
DanishKvinderne vil befinde sig i det ene, mændene i det andet.
DanishDet er helt klart, at man kan vanskeligt befinde sig i en situation, hvor man ville afskaffe et uforholdsmæssigt stort underskud.
Obviously, it is difficult to find oneself in a situation where an excessive deficit could be rescinded.
DanishJeg finder det absolut vanskeligt at forestille mig, at disse to lande kan befinde sig i denne særlige grænsekonflikt.
I find it absolutely unbelievable that these two countries could find themselves in this particular border conflict.

Lignende oversættelser "befinde sig" på engelsk

sig pronomen
undre sig verbum
gifte sig verbum
nærme sig verbum
bøje sig verbum
opføre sig verbum
klare sig verbum
English
vægre sig verbum
English
opholde sig verbum
English
rådføre sig verbum
English
tilmelde sig verbum
English