Dansk-engelsk oversættelse af "befolkningstilvækst"

DA

"befolkningstilvækst" engelsk oversættelse

DA

befolkningstilvækst {en}

volume_up
befolkningstilvækst
Arbejdsløsheden og den store befolkningstilvækst er en tikkende bombe under fremtiden.
For the future unemployment and the huge population growth is a ticking timebomb.
Poverty breeds population growth.
På den måde kan vi bekæmpe for stor befolkningstilvækst, eftersom uddannede kvinder vil få færre børn.
That way we can combat excessive population growth, as an educated woman will have fewer children.
befolkningstilvækst
Nogle har fokuseret på selve sagen, og andre på forholdet mellem den dramatiske befolkningstilvækst og det antal mennesker, der stadig mangler mad.
Some have focused on the issue itself and others on the relationship between the dramatic increase in population and the number of people still lacking food.

Eksempelsætninger "befolkningstilvækst" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishArbejdsløsheden og den store befolkningstilvækst er en tikkende bombe under fremtiden.
For the future unemployment and the huge population growth is a ticking timebomb.
DanishPå den måde kan vi bekæmpe for stor befolkningstilvækst, eftersom uddannede kvinder vil få færre børn.
That way we can combat excessive population growth, as an educated woman will have fewer children.
DanishDisse systemer er dog blevet udviklet ud fra kriteriet om befolkningstilvækst eller i det mindste om et stabilt befolkningstal.
However, these systems were built on the criteria of expanding or at least stable populations.
DanishFattigdom medfører befolkningstilvækst.
DanishSamtidig har EU fortsat svært ved at måle sig med USA, når det gælder skabelsen af nye arbejdspladser, forskning og udvikling samt befolkningstilvækst.
At the same time the EU still has difficulty matching the US with regard to job creation, research and development and population growth.
DanishNogle har fokuseret på selve sagen, og andre på forholdet mellem den dramatiske befolkningstilvækst og det antal mennesker, der stadig mangler mad.
Some have focused on the issue itself and others on the relationship between the dramatic increase in population and the number of people still lacking food.
DanishDe EUR 120 millioner er baseret på en årlig forøgelse på 5 %, hvilket afspejler driftsprincippet om pristalsregulering og tager højde for inflation og befolkningstilvækst.
That EUR 120 million includes a 5 % annual increase which reflects the operative principle of indexation that takes account of inflation and population growth.
Danish- Hr. formand, som vi ved, har den verdensomspændende industrialisering og den eksplosive befolkningstilvækst igangsat truende klimaændringer, men også forandringer i naturen bidrager hertil.
Mr President, we know that climate change is dangerous and that it has been triggered not only by worldwide industrialisation and explosive population growth, but also by changes in nature.