Dansk-engelsk oversættelse af "befriende"

DA

"befriende" engelsk oversættelse

EN

"to befriend" dansk oversættelse

DA

befriende {adjektiv}

volume_up
befriende
Det, der virkelig er befriende, er, at det ser ud til, at det går den rigtige vej med at bekæmpe svindelen.
What is really a relief is that it looks as though the right way to combat fraud has been embarked upon.
EN

to befriend [befriended|befriended] {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "befriende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet, der virkelig er befriende, er, at det ser ud til, at det går den rigtige vej med at bekæmpe svindelen.
What is really a relief is that it looks as though the right way to combat fraud has been embarked upon.
DanishDette er et mulighedsskabende og befriende direktiv.
DanishHr. formand, et af de befriende træk ved dette Parlament er, at man her praktiserer en konsekvent og aktiv menneskerettighedspolitik, holder fanen højt, som Malmström udtrykte det.
Mr President, one of the saving features of this Parliament is that here we practise a consistent and active human rights policy: the flag flies high, as Mrs Malmström put it.
DanishOrd i omfattende og befriende dokumenter bliver til traktater og konventioner, der ofte stilles til skue som et bevis på et lands respekt for og overholdelse af menneskerettighederne.
Words framed in inclusive and liberating documents become treaties and conventions which are often paraded as a testimony to a country's respect for and adherence to human rights.