Dansk-engelsk oversættelse af "begære"

DA

"begære" engelsk oversættelse

DA

begære {verbum}

volume_up
begære (også: ønske)
I begære og have ikke; I myrde og misunde og kunne ikke få; I føre Strid og Krig.
Ye lust, and have not: ye kill, and desire to have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not.
Og det blev ham meddelt: "Din Moder og dine Brødre stå udenfor og begære at se dig.
And it was told him by certain which said, Thy mother and thy brethren stand without, desiring to see thee.
Da sagde en til ham: "Se din Moder og dine Brødre stå udenfor og begære at tale med dig.
Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee.

Eksempelsætninger "begære" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishLad os sikre, at enhver har mulighed for at begære asylret i EU.
Let us ensure that everyone can claim the right of asylum within the European Union.
DanishOg alt hvad I begære i Bønnen troende det skulle I få.
And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.
DanishOg det blev ham meddelt: "Din Moder og dine Brødre stå udenfor og begære at se dig.
And it was told him by certain which said, Thy mother and thy brethren stand without, desiring to see thee.
DanishDa sagde en til ham: "Se din Moder og dine Brødre stå udenfor og begære at tale med dig.
Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee.
DanishI begære og have ikke; I myrde og misunde og kunne ikke få; I føre Strid og Krig.
Ye lust, and have not: ye kill, and desire to have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not.
DanishMen Ypperstepræsterne og de Ældste overtalte Skarerne til at de skulde begære Barabbas men ihjelslå Jesus.
But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas, and destroy Jesus.
DanishMen disse Ting skete som Forbilleder for os for at vi ikke skulle begære hvad ondt er således som hine begærede.
Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted.
DanishDerfor siger jeg eder: Alt hvad I bede om og begære tror at I have fået det så skal det ske eder.
Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them.
DanishJeg finder det imidlertid ikke rimeligt at begære en betænkning afvist af formelle grunde på grund af et bestemt afsnit i teksten.
But I do not think it is right to move that a report is inadmissible because of one paragraph.
DanishJeg kan oplyse, at min politiske gruppe i Europa-Parlamentet vil begære dette direktiv indbragt for EF-Domstolen med henblik på annullering.
That would be as good as useless and would also be completely at odds with international standards.
DanishMen jeg siger eder at hver den som ser på en Kvinde for at begære hende har allerede bedrevet Hor med hende i sit Hjerte.
But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.
DanishCox, på forsmædelig vis have udnyttet situationen til om ikke at give dette historiske projekt dødsstødet så i alt fald at begære det udsat på ubestemt tid.
We would then have sent the peoples of Central and Eastern Europe a signal of incalculable political consequences.
DanishTil sidst vil jeg sige, at vores gruppe vil begære opdelt afstemning om ændringsforslag 20 og 21 for at afklare en eventuel manglende præcision.
Finally, I want to say that our group will request a separate vote on Amendments Nos 20 and 21 in order to clarify anything that may be obscure.
DanishRådet har for to uger siden med Helmut Kohl i spidsen f.eks. besluttet ikke at begære nogen WTO-arbejdsgruppe for sociale standarder nedsat i Singapore.
Two weeks ago, for example, the Council, headed by Helmut Kohl, resolved not to set up a WTO working group for social standards in Singapore.
DanishVi ønskede som udgangspunkt, at der blev fremlagt et beslutningsforslag, men har på baggrund af høringerne besluttet ikke at begære det sat under afstemning.
We were initially in favour of submitting a resolution, but we have decided not to put it to the vote following the consultations we have had.
DanishVi skal altså gøre det muligt for en enkeltperson at begære personlige henvendelser eller særlige repræsentanter, så enkeltpersoner får samme rettigheder som domstolene.
If people are to dare to make use of the four freedoms, we must also have rules governing the security not only of goods and capital but also of individuals.
DanishDerfor have også vi fra den Dag vi hørte det ikke ophørt at bede for eder og begære at I måtte fyldes med Erkendelsen af hans Villie i al Visdom og åndelige Indsigt
For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;