Dansk-engelsk oversættelse af "begavelse"

DA

"begavelse" engelsk oversættelse

EN
DA

begavelse {en}

volume_up
begavelse (også: evne, gave)
volume_up
gift {substantiv}
Jeg er ikke nogen matematisk begavelse, men jeg bemærker den dramatiske forskel til fordel for landevejstransporten, hvis andel er på over 95 %.
I am not mathematically gifted, but I see a dramatic difference in favour of road transport, whose share is more than 95 %.

Eksempelsætninger "begavelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFormanden for Kommissionen tilskyndede til entusiasme og begavelse.
The President of the Commission called for enthusiasm and intelligence.
DanishJeg vil gerne have lov til at sige, at jeg personligt længe har kendt kansler Schüssels begavelse og hans europæiske sind.
If I may say so, I have long been aware of Mr Schüssel ’ s intelligence and of his devotion to the European cause.
DanishDen store begavelse, Oscar Wilde, beskrev det engelske jagtbroderskab som " det usigelige på jagt efter det uspiselige ".
The great wit, Oscar Wilde, described the English hunting fraternity as the 'unspeakable in pursuit of the uneatable '.
DanishJeg er ikke nogen matematisk begavelse, men jeg bemærker den dramatiske forskel til fordel for landevejstransporten, hvis andel er på over 95 %.
I am not mathematically gifted, but I see a dramatic difference in favour of road transport, whose share is more than 95 %.
DanishGid de store komponisters begavelse vil kunne inspirere os, og at Parlamentet og Rådet vil nå op på siden af Arthur Rubinstein i deres fortolkning af den suite, der begynder nu.
I hope that the genius of our great composers enlightens us and that Parliament and the Council can emulate Arthur Rubinstein in the interpretation of this " suite ' which is now beginning.