Dansk-engelsk oversættelse af "begivenhed"

DA

"begivenhed" engelsk oversættelse

DA

begivenhed {en}

volume_up
begivenhed (også: anledning, lejlighed)
volume_up
event {substantiv}
Dostojevskij sagde: " Ingen begivenhed i verden er en barnetåre værd ".
Dostoyevsky said: ‘ No world event is worth the shedding of one child’ s tear’.
Desværre stod denne begivenhed ikke alene, som formandskabet bemærkede.
Sadly, this event, as the presidency noted, was not isolated.
Det ene drejer sig om en begivenhed, som indtraf, før denne mandatperiode begyndte.
The first concerns an event which took place before this term of office began.
begivenhed (også: chance, lejlighed, mulighed)
Ærede formand, jeg takker for den begunstigelse, det er at være til stede ved denne begivenhed.
Madam President, I would like to thank you for giving me the opportunity to be here on this occasion.
Mindedagen for denne begivenhed giver os mulighed for at vurdere den nukleare sikkerhed i området.
The commemoration of this event provides us with an opportunity to reflect upon nuclear safety in the region.
Den begivenhed, vi fejrer i dag, er kun en enkelt etape, nemlig begyndelsen på chancer, der skal gribes«.
The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity, to the greater triumphs and achievements that await us '.
begivenhed (også: anledning, behov, foranledning, grund, lejlighed)
Dette er en vigtig begivenhed for Europa-Parlamentet - både symbolsk og højtideligt.
This is an important occasion for the European Parliament, both symbolic and solemn.
Rådet vil være repræsenteret ved udenrigsminister Cowen ved denne vigtige begivenhed.
The Council will be represented by Foreign Minister Cowen on this important occasion.
De sagde selv i mandags, at det var en historisk begivenhed, og det er sandt.
You yourself said that Monday was a historic occasion and that is true.
begivenhed (også: happening)
Begivenhederne i Belarus vedrører os, fordi de sker hjemme.
What is happening in Belarus is our business because it is happening at home.
Indtil videre har det internationale samfund været tilskuer til begivenhederne.
The international community has until now just looked on at what is happening.
En delegation fra Kristdemokraterne besøgte i mandags Belfast og bevidnede dagens historiske begivenhed.
There was a delegation from the European People's Party in Belfast on Monday who were able to witness the historic happenings on that particular day.
begivenhed (også: forekomst, hændelse, incidens)
Hr. formand, i går fandt der en meget alvorlig begivenhed sted i Italien.
Mr President, there was an extremely serious occurrence in Italy yesterday.
Desværre er vold stadig en dagligdags begivenhed i alle EU ' s medlemsstater.
Unfortunately, violence is still an everyday occurrence in all the Member States of the European Union.
Det seneste mord på fru Politjovskaja er jo ikke det eneste, og det er heller ikke nogen sjældent forekommende begivenhed.
The murder of Mrs Politkovskaya may be the most recent, but it is not the only one, for such things are not a particularly rare occurrence.

Eksempelsætninger "begivenhed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet ene drejer sig om en begivenhed, som indtraf, før denne mandatperiode begyndte.
The first concerns an event which took place before this term of office began.
DanishDet er en tragisk begivenhed i en situation, hvor manglen på sikkerhed vokser hastigt.
This is tragic evidence of a security situation which is rapidly deteriorating.
DanishPå den ene side blev præsident Kostunicas tilstedeværelse en historisk begivenhed.
On the one hand, the presence of President Kostunica was an historic event.
DanishDette er en vigtig begivenhed for Europa-Parlamentet - både symbolsk og højtideligt.
This is an important occasion for the European Parliament, both symbolic and solemn.
DanishReformen af Kommissionen er en vigtig begivenhed for institutionernes fremtid.
The reform of the Commission is crucial to the future of our institutions.
DanishDette er i virkeligheden en følge af en katastrofal begivenhed for to år siden.
The truth is that this is the result of a disastrous event that occurred two years ago.
DanishRådet vil være repræsenteret ved udenrigsminister Cowen ved denne vigtige begivenhed.
The Council will be represented by Foreign Minister Cowen on this important occasion.
DanishDette er blevet endnu mere presserende efter den tragiske begivenhed den 11. september.
This has been made all the more crucial by the tragic events of 11 September.
DanishDostojevskij sagde: " Ingen begivenhed i verden er en barnetåre værd ".
Dostoyevsky said: ‘ No world event is worth the shedding of one child’ s tear’.
DanishDe eneste ofre for denne uheldige begivenhed var de græske og filippinske søfolk.
The sole and only victims of this unfortunate incident were the Greek and Filipino seamen.
DanishDette er en historisk begivenhed, som fylder os alle med taknemmelighed og ydmyghed.
This is an historic event which fills us all with gratitude and humility.
DanishDe sagde selv i mandags, at det var en historisk begivenhed, og det er sandt.
You yourself said that Monday was a historic occasion and that is true.
DanishHr. formand, i går fandt der en meget alvorlig begivenhed sted i Italien.
Mr President, there was an extremely serious occurrence in Italy yesterday.
DanishI bekræftende fald vil nærværende debat være en overraskende begivenhed.
If the answer is yes, the present debate would itself be a surprising event.
DanishKonkurrencepolitikken har inden for sine rammer bidraget til denne begivenhed.
The competition policy has, as far as these resources permitted, contributed to this event.
DanishEt militært tilbagetog fra Tjetjenien er erfaringsmæssigt en farlig begivenhed.
Military withdrawal from Chechnya was seen as a dangerous precedent.
Danish" Balkansyndromet " er 10 år efter Golfkrigen selvfølgelig en sådan epokegørende begivenhed.
The Balkan syndrome, ten years after the Gulf War, is one such significant event.
DanishDenne begivenhed kræver dog et meget stort administrationsapparat, som ikke er set før.
This will require a huge and - in particular - unprecedented organisational structure.
DanishHr. formand, den største begivenhed i den britiske fodboldkalender er FA Cup-finalen.
Mr President, the biggest event in the football calendar in Britain is the FA cup final.
DanishDet skylder vi også denne dramatiske begivenhed, som vi i dag mindes med tungsind.
In doing so, we also honour the dramatic experience that we commemorate with sadness today.