Dansk-engelsk oversættelse af "begivenheder"

DA

"begivenheder" engelsk oversættelse

EN
DA

begivenheder {flertal}

volume_up
begivenheder (også: arrangementer)
De efterfølgende begivenheder førte som bekendt til Kommissionens tilbagetræden.
The subsequent sequence of events led to the Commission's resignation.
De seneste måneders begivenheder giver ikke megen grund til optimisme.
The events of recent months are not exactly cause for optimism in this regard.
Den er ikke mindst nødvendig, når man ser på de seneste alvorlige begivenheder.
This is all the more justified in the light of the seriousness of recent events.

Eksempelsætninger "begivenheder" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe seneste begivenheder har svækket de stærke forbindelser mellem Europa og USA.
Recent events have damaged the strong ties that exist between Europe and the USA.
DanishDette års begivenheder kunne være forløberen for endnu værre brande i fremtiden.
What occurred this year could be a forerunner of still worse fires in the future.
DanishDen er ikke mindst nødvendig, når man ser på de seneste alvorlige begivenheder.
This is all the more justified in the light of the seriousness of recent events.
DanishDer er sket begivenheder, som jeg personligt ikke betragter på samme måde som hr.
Events have occurred that I, for example, do not see in the same way as Mr Wurtz.
DanishMen langt mere vidtrækkende er den lære, vi må drage af de nuværende begivenheder.
But the lessons we have to learn from current events go much further than that.
DanishDet spillede en hovedrolle i alle de dramatiske begivenheder i det 20. århundrede.
It has played a leading role in all the dramatic events of the twentieth century.
DanishDet er skændigt, at sådanne programmer skal finansieres gennem tv-begivenheder.
It is shameful that such programmes have to be funded by events on television.
DanishVi drøfter jo begivenheder i 1995, og nu befinder vi os i begyndelsen af 1997.
We are after all discussing the events of 1995 and it is now the beginning of 1997.
DanishI lyset af de seneste begivenheder vil jeg bede Rådet om at tage emnet op på ny.
I would like to ask the Council, in the light of recent events, to revisit this issue.
DanishJeg vil alligevel give et kort resumé af de seneste ugers vigtigste begivenheder.
Nonetheless, let me very briefly summarise the main events of recent weeks.
DanishDisse begivenheder får os til at stille spørgsmålet, hvad vi vil med Europa.
These events lead us to ask the question: what do we want to make of Europe?
DanishKommissionen er chokeret over de dramatiske begivenheder, der har rystet Nepal.
The Commission is dismayed by the dramatic events that are shaking Nepal.
DanishHr. formand, de begivenheder, vi drøfter her i dag, er kun toppen af isbjerget.
Mr President, the events which we are discussing today are just the tip of the iceberg.
DanishAntallet af begivenheder er man vel i stand til at tælle på noget kortere tid.
The number of opportunities can surely be counted in a shorter space of time than this.
DanishDisse begivenheder rystede Perus befolkning, som ikke kan få sig selv til at tro det.
This event struck the very core of the men and women of Peru, who cannot believe it.
DanishI dag kan vi ikke lade være med at tænke på de tragiske begivenheder i Sydøstasien.
Today, we cannot avoid thinking about the tragic events in Southeast Asia.
DanishDe efterfølgende begivenheder førte som bekendt til Kommissionens tilbagetræden.
The subsequent sequence of events led to the Commission's resignation.
DanishJeg ved, at de tyrkiske myndigheder er dybt ulykkelige over de seneste begivenheder.
I know that the Turkish authorities are greatly saddened by recent events.
DanishDet er et stort problem, som de tragiske begivenheder i Schweiz har vist.
It is a major problem, as we have seen from the tragic events in Switzerland.
DanishHr. formand, Mellemøsten er endnu en gang blevet konfronteret med tragiske begivenheder.
Mr President, once again, the Middle East has been the scene of tragic events.