Dansk-engelsk oversættelse af "begrænset tid"

DA

"begrænset tid" engelsk oversættelse

DA

begrænset tid {en}

volume_up
begrænset tid
Da jeg har begrænset tid, vil jeg nøjes med at nævne nogle enkelte:
Due to limited time, I shall comment on just a few of them:
Vi kan spilde tiden på at drøfte det, men vi har begrænset tid, og vi må drøfte vigtige sager.
We could waste time discussing that but we have limited time and we have to discuss important matters.
Emnet er naturligvis af historisk og strategisk betydning, men vi har desværre kun begrænset tid til at beskæftige os med det.
This is, of course, a matter of both historical and strategic importance, but we have, unfortunately, a limited time in which to deal with it.

Eksempelsætninger "begrænset tid" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDa jeg har begrænset tid, vil jeg nøjes med at nævne nogle enkelte:
Due to limited time, I shall comment on just a few of them:
DanishVi kan spilde tiden på at drøfte det, men vi har begrænset tid, og vi må drøfte vigtige sager.
We could waste time discussing that but we have limited time and we have to discuss important matters.
DanishDesuden har der kun været yderst begrænset tid til behandlingen.
And we have been given far too little time for deliberation.
DanishMen tiltagene er punktuelle, begrænset til et par produkter for et par lande, og også begrænset i tid.
These measures are isolated, however, limited to a few products for a few countries and will take time.
DanishJeg vil gerne understrege, at denne mekanisme helt fra starten var stærkt begrænset i tid og rækkevidde.
I would like to congratulate and thank her for the work which she carried out so promptly and smoothly.
DanishJeg vil gerne advare alle medlemmer og alle deltagere i forhandlingen om, at vi kun råder over en meget begrænset tid.
I should like to warn all Members and speakers in this debate that our time is severely restricted.
DanishDer er naturligvis mange andre ting at sige, men min tid er begrænset, og jeg kan ikke undgå at tale om Korea.
Of course many other comments have been made, but my time is limited, and clearly I have to speak on the question of Korea.
DanishDa jeg kun har begrænset tid, vil jeg kun komme ind på fire problemer og initiativer, som efter vores opfattelse viser vejen frem.
Because time is short, I only want to address four problems and approaches which we think point to the way forward.
DanishEmnet er naturligvis af historisk og strategisk betydning, men vi har desværre kun begrænset tid til at beskæftige os med det.
This is, of course, a matter of both historical and strategic importance, but we have, unfortunately, a limited time in which to deal with it.
DanishDet er ikke en let opgave, ikke mindst eftersom Rådet og Kommissionen kun har begrænset tid til rådighed, men vi er godt på vej.
This is no easy task, if only because the Council and the Commission do not, in the end, have all that much time available, but we are making good progress.
DanishJeg kunne derfor godt tænke mig - selv om jeg godt ved, at De kun har begrænset tid til rådighed, hr. kommissær - om De kort kunne redegøre for den allerseneste udvikling.
I am wondering, therefore, if you could report on the very latest developments, Commissioner, even though I am well aware that you only have limited time available.
DanishDa jeg har begrænset tid til rådighed, vil jeg blot fremhæve enkelte aspekter og ad den vej forhåbentlig kunne gøre det klart, hvordan jeg forholder mig til en række emner og forslag.
In the short time available to me, I should like to mention a few points that will help me to set out my position clearly on a number of issues and proposals.

Lignende oversættelser "begrænset tid" på engelsk

tid substantiv
English
i god tid adverbium
over længere tid adjektiv
English
finde tid verbum
gammel tid substantiv
gennem lang tid adjektiv
English
god tid substantiv
English
lang tid substantiv
English
manglende tid substantiv
tage tid verbum
English
til enhver tid
til hver en tid adverbium
English
have tid verbum