Dansk-engelsk oversættelse af "begrave"

DA

"begrave" engelsk oversættelse

DA

begrave {verbum}

volume_up
Jeg er overbevist om, at historien vil begrave EU, hvis dette virkelig bliver gennemført.
If that is what actually happens, then I am convinced that history will bury the EU.
Jeg vil virkelig appellere til Dem om at begrave disse planer så hurtigt som muligt.
I really do urge you to bury these plans as swiftly as possible.
Men Jesus siger til ham: "Følg mig og lad de døde begrave deres døde!
But Jesus said unto him, Follow me; and let the dead bury their dead!
begrave (også: jordforbinde)

Eksempelsætninger "begrave" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg er overbevist om, at historien vil begrave EU, hvis dette virkelig bliver gennemført.
If that is what actually happens, then I am convinced that history will bury the EU.
DanishJeg mener ikke, at De skal bagatellisere dem, men begrave dem helt.
I do not mean that you should play them down, I mean that you should bury them.
DanishJeg vil virkelig appellere til Dem om at begrave disse planer så hurtigt som muligt.
I really do urge you to bury these plans as swiftly as possible.
DanishMen Jesus siger til ham: "Følg mig og lad de døde begrave deres døde!
But Jesus said unto him, Follow me; and let the dead bury their dead!
DanishAt bane vej for en genoplivning eller begrave en fiasko: Det er den udfordring, der venter Dem.
Paving the way for a revival or endorsing a failure: that is the challenge awaiting you.
DanishMen han sagde til ham: "Lad de døde begrave deres døde; men gå du hen og forkynd Guds Rige!
Jesus said unto him, Let the dead bury their dead: but go thou and preach the kingdom of God!
Danish- Fru formand, Rådet har ikke haft mod til at begrave traktaten.
Most of the new Member States are new European states, but with a wild history like ours.
DanishFå dine kolleger med på at begrave den forkastede forfatning.
Take your colleagues with you in burying this rejected Constitution.
DanishJeg mener ikke, vi skal acceptere at begrave Doha-runden.
We must not, in my view, allow the Doha Round to die.
DanishDer er nogle, der mener, at vi er bedre tjent med at begrave tidligere syndere og så starte på en frisk.
There are some who think that it is more in our interests to let bygones be bygones and make a fresh start.
DanishSom planerne ser ud nu, vil motorvejen begrave dette sted, inden der er udført arkæologiske undersøgelser.
The motorway, as currently planned, will bury this site before an archaeological dig has been carried out.
DanishIngen af parterne synes i dag at være villige til at give højreekstremisterne et påskud for officielt at begrave Oslo-processen.
Neither side seems prepared to provide an excuse to drop the Oslo process officially.
DanishMåske skal vi være ærlige og begrave målsætningen helt.
Perhaps we should be honest and totally forget it.
DanishOg De gjorde ret i at stille dette meget enkle spørgsmål, men De gør uret i dag ved at ville begrave det.
A very simple question, and one that you were right to ask, but you are wrong today in your desire to see it buried.
DanishVi har en tendens til at begrave os i detaljer.
DanishJeg håber, at vi kom her for at prise Natura 2000, ikke for at begrave det, som Shakespeare ville have udtrykt det.
In addition to these goals, Natura 2000 is also an effective tool to support European villages and the people living there.
DanishMåske mangler vi stadig at mane nogle af fortidens spøgelser i jorden og begrave nogle af vores gamle fordomme en gang for alle.
Perhaps we still have some of the ghosts of the past to lay to rest; ancient suspicions to bury once and for all.
DanishHvis en nærliggende fragmentationsbombe eksploderer, kan den begrave andre, som så i praksis omdannes til personelminer.
If a neighbouring cluster bomblet explodes it may bury a few others and functionally they become anti-personnel landmines.
DanishHr. formand, jeg tror, at den største fejltagelse dette Parlament kan begå i dag, ville være at begrave fredsprocessen for tidligt.
Mr President, I believe the greatest error that Parliament could make today would be to bury the peace process prematurely.
DanishAt begrave hoved, hals og alt muligt andet i sandet og glemme, at vi befinder os på et globalt marked, er ikke nogen måde at håndtere denne situation på.
We could have done as the trade unions requested, and removed the self-handling clause from the directive.