Dansk-engelsk oversættelse af "begravet"

DA

"begravet" engelsk oversættelse

volume_up
begravet {kort til.}
EN
DA

begravet {kort tillægsform}

volume_up
begravet
Demokratiet blev født i Europa og begravet i Kommissionen og Rådet.
Democracy was born in Europe and buried in the Commission and the Council.
Tanken om parlamentarisk kontrol med udenrigspolitikken er måske begravet for altid.
The idea of parliamentary control on foreign policy has perhaps been buried for good.
" Vi har begravet den ", sagde senator Jesse James højtideligt.
Senator Jesse James pompously said that the Treaty is dead and buried.

Eksempelsætninger "begravet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishTanken om parlamentarisk kontrol med udenrigspolitikken er måske begravet for altid.
The idea of parliamentary control on foreign policy has perhaps been buried for good.
Danishog at han blev begravet; og at han er bleven oprejst den tredje Dag efter Skrifterne;
And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures:
DanishMed ØKOFIN ' s beslutning i sidste uge er også denne tillidspagt begravet.
However, Ecofin's decision last week has put paid to this pact as well.
DanishHans jordiske rester er i dag begravet i Bobbio i Italien, hvor de stadig lovprises.
His remains today lie and are celebrated still in Bobbio in Italy.
DanishSe deres Fødder som have begravet din Mand ere for Døren og de skulle bære dig ud.
behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out.
DanishDemokratiet blev født i Europa og begravet i Kommissionen og Rådet.
Democracy was born in Europe and buried in the Commission and the Council.
DanishJeg vil nødig igen se mennesker blive begravet i mit land, ligegyldig hvad side de kommer fra.
I do not want to see any more people buried in my country on either side.
Danish" Vi har begravet den ", sagde senator Jesse James højtideligt.
Senator Jesse James pompously said that the Treaty is dead and buried.
DanishJeg tror faktisk, at det er der, hunden ligger begravet, fru Frassoni.
I think that this is precisely the problem, Mrs Frassoni.
DanishMeget ofte er disse processer blevet begravet i bureaukratiske procedurer, som ikke fører til noget.
All too often, these processes become bogged down in bureaucratic procedures that lead nowhere.
DanishDen sidste risiko er så, at Galileo en dag bliver begravet.
The ultimate danger is that GALILEO will one day be buried.
DanishJeg beundrer ham især for, at han ikke mistede modet, da han blev begravet i så mange ændringsforslag.
I very much admire him for keeping his spirits up at a time when he was inundated with so many amendments.
DanishI mellemtiden blev hr. van Hulten begravet i ændringsforslag, mere end 100 ændringsforslag i første runde.
Meanwhile, Mr van Hulten has been inundated with amendments, more than 100 amendments in the first round.
DanishJeg vil først og fremmest sige, at jeg eftertrykkeligt nægter at se forfatningstraktaten begravet i dag.
Essentially, I very much want to say that I emphatically refuse to see the draft Constitutional Treaty buried today.
DanishHan blev nærmest begravet i ros af Parlamentet.
He was virtually buried under the weight of praise.
DanishJobbene er dog - og her ligger hunden begravet - hovedsagelig deltidsjob og kun til arbejdstagere med en lavere uddannelse.
Nevertheless - and here is the rub - the jobs concerned are mainly part-time and lower qualified jobs.
DanishFor her ligger hunden netop begravet!
Because, basically, this is where the entire problem lies!
DanishAmbulancerne kører under skudsalver rundt for at hente de sårede og samle de døde op, som ikke kan blive begravet.
Ambulances drive round under a hail of bullets to rescue the injured and to collect the dead that they are unable to bury.
DanishDet er Rådet, der har begravet Kommissionen i alt for mange store og små programmer uden mulighed for at styre dem.
It is the Council which has buried the Commission in far too many large and small programmes with no way of controlling them.
DanishMinisterrådet har muligvis troet, at dette spørgsmål blev begravet i december efter Domstolens kendelse.
The Council of Ministers may well have thought that this issue was dead and buried last December when the Court of Justice made its ruling.