Dansk-engelsk oversættelse af "begribe"

DA

"begribe" engelsk oversættelse

DA

begribe {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "begribe" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet bør Europa begribe og støtte på en forstående og solidarisk måde.
Europe should show understanding and solidarity in acknowledging and supporting this.
DanishJeg kan ikke begribe, hvorfor de sidstnævnte bør henhøre under direktivet men ikke de førstnævnte.
It seems inconceivable to me that the second should be covered, but not the first.
DanishEller stammer det, vi siger, også fra en fortvivelse ved at skulle begribe noget for os fuldstændig ukendt?
Or are some of our words born of our despair in trying to comprehend something so totally unfamiliar?
DanishAt begribe og gribe ind er nøgleordene i den forbindelse.
Its keywords must be ‘ comprehension’ and ‘ action’.
DanishVi må forsøge at begribe det ubegribelige.
We must endeavour to comprehend the incomprehensible.
DanishDet ville intet menneske kunne begribe!
DanishVi er derfor nødt til at fortsætte med at arbejde i denne retning for bedre at begribe, hvori udfordringen i udvidelsen består.
We should therefore continue to work in that direction so that we may better understand the challenge of enlargement.
Danishfor at I rodfæstede og grundfæstede i Kærlighed kunne sammen med alle de hellige formå at begribe hvor stor Bredden og Længden og Dybden og Højden er
May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height;
DanishTannert påpegede, da han talte om sit program, har Kommissionen opfattet ordet prioritet på en måde, som jeg ikke kan begribe.
As Mr Tannert said referring to his programme, the Commission has used the word priority in a sense I simply cannot grasp.
DanishPå tysk er der et ord, der hedder " begribe " i betydningen at forstå, men i dette " begribe " ligger der også noget med at berøre.
There is a German word, 'begreifen ', which means to understand, but which incorporates a notion of grasping or touching.
DanishEt drama, fordi omfanget af problemet i Sydafrika, hvor millioner af mennesker lider af aids, næsten ikke er til at begribe.
A tragedy because the scale of the problem in South Africa, where millions of people suffer from AIDS, is almost impossible to grasp.
DanishDet er svært at begribe.
DanishDet ville jeg beklage meget, men Rådet er nødt til at begribe, at der her er tale om medbestemmelseskompetencer; åbenbart har det endnu ikke fattet det.
I should very much regret that, but the Council has to realize that there are powers of codecision involved here; it has evidently not understood that yet.
DanishJeg har selv brugt to dage på fuldt ud at forstå de komplicerede mekanismer, som John Tomlinson gør rede for i sin betænkning, og begribe, hvad det drejer sig om.
I myself have spent two days trying to understand the complex mechanisms that John Tomlinson lists in his report and to work out what it is all about.
DanishJeg mener, at gennemførelsen af fællesskabsretten vil forblive utilstrækkelig, så længe fællesskabslovgivningen ikke er klar og forståelig, og Fællesskabets regelværk som helhed lettere at begribe.
I feel that the application of Community law will remain inadequate until Community law is made clear and comprehensible, and until the Community as a whole is made easier to understand.