Dansk-engelsk oversættelse af "begynde forfra"

DA

"begynde forfra" engelsk oversættelse

DA

begynde forfra {verbum}

volume_up
begynde forfra

Eksempelsætninger "begynde forfra" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvis vi vil skabe fornyelse, må vi være parat til at begynde forfra hele tiden.
If we want to keep pace with innovation, we must be prepared continually to re-invent ourselves.
DanishVi tager derfor en runde mellem alle lande, men dette kunne begynde forfra igen uden ende.
We go round all the countries, therefore, but that could begin all over again endlessly.
DanishUlykkeligvis må vi nu om dage begynde forfra med at nedbryde fordomme mod mennesker, som søger asyl.
Sadly, we now have to begin yet again to dismantle prejudices against people seeking asylum.
DanishDet er bedre at ophæve G7 og begynde forfra med et G3.
It would be better to disband it and start again from scratch with a G3.
DanishDet, vi skal, er at begynde forfra med Tyrkiet, så lad os se det som en arbejdsopgave, som vi tager på os.
We need a new start with Turkey, and let us adopt that as a working hypothesis and accept it.
DanishHvis det skal blive til noget, skal vi begynde helt forfra.
Making this a reality begins at the most basic level.
DanishHvorfor ikke gå tilbage, hr. kommissær, og begynde forfra igen?
Why not go back, Commissioner, and start again?
DanishVi vil ikke og behøver ikke at begynde forfra ved nul.
We neither wish nor require to start again from scratch.
DanishDette betyder, at hele diskussionen skulle begynde forfra.
Which means the debate would start all over again.
DanishMen takket være IFOR kan befolkningen i Bosnien-Hercegovina nu i relativ sikkerhed vove at begynde forfra.
But thanks to IFOR the people of Bosnia-Herzegovina can now venture to make a new start in relative safety.
DanishDet er med den allerstørste alvor, at jeg indtrængende opfordrer Dem til ikke at begynde forfra igen, mine damer og herrer.
I do seriously urge you, ladies and gentlemen, not to start the same process again tomorrow.
DanishDet var op til Rådet at nå til enighed om vores beløb eller begynde forfra med hele den fælles beslutningstagningsproces.
It was up to the Council to agree our figure or start the whole process of codecision once again.
DanishJeg ved godt, at spørgsmålet er komplekst, så meget mere som jeg også er klar over, at det er utopisk at ville begynde helt forfra.
I know that this is a complex issue, as I know what a utopian idea it would be to try to start afresh.
DanishLad os nu ikke begynde forfra igen.
DanishDet siges, at hvis forfatningen ikke bliver vedtaget i de 15 oprindelige lande, vil processen begynde forfra.
I am not saying that the Constitution will not be ratified, but nobody there is looking it at as a forgone conclusion that it will be ratified.
DanishVi skal begynde helt forfra.
DanishMen man bliver nødt til omsider at indse, at vi ikke kan slutte fred med Milosevic, fordi han igen og igen vil begynde forfra med sin forbrydelser.
But we must finally realise that we cannot make peace with Milosevic because he will only start to commit his crimes all over again.
DanishDet skulle næsten begynde forfra ved opbygningen af regeringsstrukturer på nationalt niveau, fordi man var en annekteret del af det tidligere Sovjetunionen.
Having been annexed as part of the USSR, it had to start almost from scratch with the building of government structures at national level.
DanishOg nu vil jeg gerne anmode om omsider at få et svar, for at jeg ikke som en anden bedemølle skal begynde forfra i hver mødeperiode!
And now I would like to request again that I finally be given a reply so that I do not have to repeat my entreaty, like a prayer wheel, at the start of every sitting!
DanishJeg ville have foretrukket, at forslaget var blevet forkastet, og at processen kunne begynde forfra på et andet grundlag, således som jeg også har foreslået.
Furthermore, I would rather the proposal had been rejected and the process started all over again on the basis of a fresh report, as I also proposed.

Lignende oversættelser "begynde forfra" på engelsk

forfra adverbium
begynde verbum