Dansk-engelsk oversættelse af "behæftet"

DA

"behæftet" engelsk oversættelse

EN
DA

behæftet {adjektiv}

volume_up
behæftet (også: præget)
Vi må konstatere, at det, som blev opnået i konventet, er behæftet med nogle fejl.
We must be aware that what has been achieved in the Convention is marred by several mistakes.

Eksempelsætninger "behæftet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvad angår landbrugskapitlet, var betalingerne igen behæftet med materielle fejl.
In the Chapter on agriculture, payments were again affected by material errors.
DanishDermed er denne retsakt allerede fra starten behæftet med en alvorlig skavank.
This Act was therefore already seriously flawed by the way in which it came into being.
DanishVi må konstatere, at det, som blev opnået i konventet, er behæftet med nogle fejl.
We must be aware that what has been achieved in the Convention is marred by several mistakes.
DanishEllers skaber vi nye strukturer, som i grunden er behæftet med fejl fra fortiden.
Otherwise, we will be creating new structures which are basically encumbered with past mistakes.
DanishEn sådan tilgang ville kun virke på kort sigt og være behæftet med en række ulemper.
Such an approach would be both short-sighted and counterproductive.
DanishDer gøres ganske vist en undtagelse, men denne undtagelse er også behæftet med undtagelser.
Admittedly, an exception is made but then this exception accommodates further exceptions.
DanishKun artikel 99 giver myndighed, men den er behæftet med tre indskrænkninger.
Only Article 99 grants some power, but with three limitations.
DanishHvordan kan vi fra Parlamentets side udarbejde forordninger, der bygger på betænkninger, der er behæftet med fejl?
How can we draft regulations in Parliament based on reports that contain errors?
DanishMen jeg vil alligevel gerne påpege, at betænkningen naturligvis er behæftet med mange usikkerheder.
But I would like to point out that the report is surrounded by a large number of uncertainties.
DanishDet er også vigtigt at påpege, at denne del af landbrugspolitikken er behæftet med alvorlige systemfejl.
It is also important to point out that there are serious faults in this aspect of agricultural policy.
DanishVi kender i dag de tekniske grunde, idet vi ved, at RMVK-reaktoren er behæftet med en konstruktionsfejl.
We know the technical reasons for it today, we know that the RMVK reactor had an intrinsic design defect.
DanishHvorfor har udgangspunktet været et forslag fra Kommissionen, som efter min mening har været behæftet med fejl fra begyndelsen?
Because it is based on a Commission proposal which I believe was rotten from the outset.
DanishHer er Oostlander-betænkningen behæftet med en stor mangel.
DanishFor så vidt angår EUGFL, Garantisektionen, mener vi stadig, at antallet af transaktioner behæftet med fejl er for stort.
As concerns the EAGGF-Guarantee, we believe the number of faulty transactions is still excessive.
DanishMed hensyn til driften er den behæftet af bompenge, der endnu er for betydelige i forhold til vejtransportens.
Compared to road tolls, those on the railways are still too high with a concomitant strain on operating costs.
DanishDen er også behæftet med temmelig mange fejl.
There are also a number of shortcomings in this report.
DanishDisse fordomme er behæftet med frygt, som for det meste er ubegrundet, men som man er nødt til at tage alvorligt.
These prejudices result from fears which are largely unjustified but which must nonetheless be taken seriously.
DanishMen klausulen er behæftet med en række mangler.
This clause does suffer from some deficiencies.
DanishOg hvorfor var det behæftet med fejl fra begyndelsen?
DanishTransporten er mangedoblet, forbindelsen til den ansvarlige landmand er brudt og sporbarheden behæftet med usikkerhed.
It is transported many times, the link with the original breeder is broken and traceability becomes unreliable.