Dansk-engelsk oversættelse af "behændighed"

DA

"behændighed" engelsk oversættelse

DA

behændighed {en}

volume_up
behændighed (også: adræthed, agility, rørighed)
behændighed (også: fingerfærdighed, snilde)
Jeg vil gerne lykønske Alan Macartney med den behændighed, hvormed han har fremlagt sagen for Kommissionen, samtidig med at han har sørget for, at vi har fået en redegørelse i dag.
I would like to congratulate Alan Macartney for his dexterity in keeping this matter before you as a Commission and making sure that we got a statement today.

Eksempelsætninger "behændighed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishLad mig lykønske fru Ferrer med den behændighed, hvormed hun fik stillet sit spørgsmål.
Allow me to congratulate you on the skilful way you expressed your question.
DanishDe får brug for både udholdenhed og behændighed, hvis De skal stå distancen.
You will have to demonstrate great stamina and skill to stay the course.
DanishDanskerne vidste, at de kunne opnå en aftale, og de fik den - med stor behændighed efter min opfattelse.
The Danes knew that they could get a deal and they got it - through great skill in my opinion.
DanishHr. formand, betænkningen af Barzanti er vigtig, og der skulle meget behændighed til, før den var klappet og klar!
Mr President, Mr Barzanti's report is an important one, and he has demonstrated some artistry in putting it together!
DanishOpgiv Deres smiger og diplomatiske behændighed og bekend Dem til en europæisk magtfordeling og forfatning.
Leave flattery and diplomatic skills behind you and profess your faith in the separation of powers and a European constitution.
DanishJeg vil gerne lykønske Alan Macartney med den behændighed, hvormed han har fremlagt sagen for Kommissionen, samtidig med at han har sørget for, at vi har fået en redegørelse i dag.
I would like to congratulate Alan Macartney for his dexterity in keeping this matter before you as a Commission and making sure that we got a statement today.
DanishDette skyldes utvivlsomt det nederlandske formandskabs behændighed, men jeg mener også, at det har noget at gøre med, at der er en ny regering i Det Forenede Kongerige.
That is no doubt down to the skill of the Dutch presidency but I would also suggest that it has something to do with fact that in the United Kingdom there is a new government.