Dansk-engelsk oversættelse af "beherske"

DA

"beherske" engelsk oversættelse

DA beherske
volume_up
{verbum}

beherske (også: regere, styre, tøjle)
At beherske viden betyder magt og mangel på viden betyder mangel på indflydelse.
Control of information means power, and a lack of information means a lack of influence.
Det er derfor yderst vigtigt, at de europæiske fiskere bliver ved med at beherske sektoren for frisk fisk.
This is why it is absolutely essential for European fishermen to retain control of the fresh fish sector.
Men vi har to tendenser, vi ikke kan beherske her.
But we have two trends that we cannot control.
beherske (også: lede, regere, tøjle)
beherske (også: lede, regere)
beherske (også: regere, styre)

Eksempelsætninger "beherske" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishMan skal beherske den grønne revolution, og ikke være udsat for den.
The green revolution must be mastered rather than endured.
DanishDet er ubestridt, at det er langt lettere at lære at beherske et sprog passivt end aktivt.
It is unquestionably true that passive mastery of a language is far easier to achieve than active mastery.
DanishHan vil skulle beherske partiturer af forskellig sværhedsgrad inklusive den, som Parlamentet har tilbudt ham i dag.
In the eyes of some of my colleagues, incompetence passes for a venial sin.
DanishPå den kolde krigs tid gjaldt det management af status quo, nu gælder det om at beherske forandringen.
During the Cold War era, we were concerned with managing the status quo - now we are trying to manage change.
DanishJeg er dog fuldt ud klar over den risiko, det medfører, og det drejer sig om at fjerne den eller lære at beherske den.
However, I am well aware of the risks that it involves and they must be eliminated or contained.
DanishDa kunde Josef ikke længer beherske sig over for alle dem der stod hos ham og han råbte "Lad alle gå ud!
Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him; and he cried, Cause every man to go out from me!
DanishDermed kan der på en realistisk måde appelleres til begge parter om at beherske sig, mens styrkens indsats organiseres og iværksættes.
A realistic appeal can then be made to both sides for restraint while the force is being organised and deployed.
DanishAlt er mig tilladt men ikke alt er gavnligt; alt er mig tilladt men jeg skal ikke lade mig beherske af noget.
All things are lawful unto me, but all things are not expedient: all things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any.
DanishMen de lande, som har ansøgt om medlemskab af EU, har fået endnu et incitament til at beherske det korte sigt i politik.
The incentive to overcome short term thinking in politics has increased in those countries which have applied for membership of the EU.
DanishI dag er det ikke nok, at man kan læse, færdighed i at beherske de nye media er i det nye årtusinde faktisk lige så vigtig som den traditionelle læse- og skrivefærdighed.
Nowadays it is not enough that people can read: new media reading skills will be actually just as important in the new millennium as traditional literacy.
DanishVi tager de forbehold, der er kommet til udtryk i fru Hermanges betænkning vedrørende det mål at beherske to fællesskabssprog foruden modersmålet, til efterretning.
We take due note of the reservations expressed in Mrs Hermange's report regarding the objective of fluency in two Community languages in addition to the mother tongue.