Dansk-engelsk oversættelse af "beholder"

DA

"beholder" engelsk oversættelse

EN

"to behold" dansk oversættelse

DA

beholder {en}

volume_up
beholder (også: kasse, kiste, loge, potte)
volume_up
box {substantiv}
beholder (også: potte)
For at hjælpe planten til at slå rod er det påkrævet at anvende planter, der er dyrket i en beholder og har gode rodsystemer, hvorimod man i andre lande kan plante den nøgne rod.
In order to assist their establishment, this means using container-grown plants with good root systems, whereas in other countries plants without any roots can successfully grow.
beholder (også: tønde)
beholder (også: kande, potte)
volume_up
jug {substantiv}
beholder (også: kasse, skraldebøtte, skraldespand)
volume_up
bin {substantiv}
beholder
Grunden hertil er, at en fornyet typeoverensstemmelsesvurdering af en eksisterende beholder af et godkendt organ kun er en mulighed i henhold til forslaget.
The reason for that is that reassessment of an existing receptacle by an agreed body is only a possibility under the terms of the proposal.
EN

to behold [beheld|beheld] {verbum}

volume_up
to behold (også: to see, to glance)
If I go forth into the field, then behold the slain with the sword!
Hvis jeg går ud på Marken se sværdslagne Mænd og kommer jeg ind i Byen se Hungerens Kvaler!
And Mary said, Behold the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word!
Men Maria sagde: "Se jeg er Herrens Tjenerinde; mig ske efter dit Ord!
And some of them that stood by, when they heard it, said, Behold, he calleth Elias.
Og nogle af dem som stode hos sagde da de hørte det: "Se; han kalder på Elias.
to behold
Thus hath the Lord GOD shewed unto me: and behold a basket of summer fruit.
Således lod Herren mig skue: Se der var en kurv sommerfrugt.
As for me, I will behold thy face in righteousness: I shall be satisfied, when I awake, with thy likeness.
Men jeg skal i Retfærd skue dit Åsyn mættes ved din Skikkelse når jeg vågner.
Truly the light is sweet, and a pleasant thing it is for the eyes to behold the sun:
Lyset er lifligt at skue Solen er godt for Øjnene;
When Moses saw it, he wondered at the sight: and as he drew near to behold it, the voice of the LORD came unto him,
Men da Moses så det undrede han sig over Synet og da han gik hen for at betragte det lød Herrens Røst til ham:

Eksempelsætninger "beholder" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er virkelig absolut nødvendigt, at programmerne beholder de navne, de har nu.
Indeed, it is absolutely necessary to keep the current names of the programmes.
DanishDet er nødvendigt, at vi beholder landbrugsudgifterne på et ordentligt niveau.
It is necessary that we maintain agricultural spending at a satisfactory level.
DanishJeg mener ikke, vi kan acceptere, at militæret beholder magten efter kuppet.
I do not believe we can tolerate the continuation in power of the military junta.
DanishEn person, der er blevet nikkelallergisk, beholder denne allergi resten af sit liv.
A person who has become allergic to nickel keeps this allergy for the rest of their life.
DanishJeg kalder det en beholder, fordi det naturligvis kun er et udkast.
I am referring to it as a vessel because it is obviously still only a framework.
DanishMed andre ord beholder medlemsstaterne i øjeblikket det, som de har opnået i Berlin.
In other words, the Member States can keep what they managed to secure in Berlin for now.
DanishDen sikrer, at vi beholder vores største eksportmarked, både værdi- og mængdemæssigt.
This deal will secure what is our biggest export market in terms of both value and volume.
Danish1) den beholder, der blev transporteret af de amerikanske fly, var under standarden;
1) the standard of cask carried by the US aircraft was sub-standard;
DanishUnder ordninger i traktaterne beholder Det Forenede Kongerige sin grænsekontrol.
Under the arrangements contained in the Treaties, the United Kingdom retains its border controls.
DanishSelv om en fange bliver frikendt, beholder man ham i fængslet.
As matters stand, however, people are kept in prison even if they are acquitted.
DanishEllers beholder det europæiske marked sin protektionistiske karakter.
Otherwise, the European market will retain its protectionist character.
DanishHvis man siger, at han har sagt 20 %, resten har han ikke sagt endnu, beholder man ham.
If a prisoner is deemed to have been 80 %, but still not 100 %, debriefed, he is kept in jail.
DanishMen jeg vil også kæmpe for, at hvert land beholder sin valgfrihed.
But I shall also campaign for every country ’ s right to preserve its freedom of choice.
DanishDe beholder dem inden for den sydafrikanske toldunion i 12 år i afventen på en løsning inden for WTO.
They will keep them in SACU for twelve years pending settlement in the WTO.
DanishVi håber blot, at disse lande beholder deres frihed til at træffe beslutninger og deres suverænitet.
We simply hope that these countries retain their freedom to decide and their sovereignty.
DanishMed hensyn til afgifterne forslås det, at medlemsstaterne beholder 25 % i stedet for 10 %.
In respect of levies, it has been proposed that the Member States can now retain 25 % instead of 10 %.
Danish- Hr. formand, jeg foretrækker, at vi beholder ændringsforslag 13.
Mr President, I would prefer to keep Amendment No 13.
DanishDerfor beholder begge parter deres egne procedurer.
This is, therefore, why each body upholds its own procedures.
DanishDet er min ambition at sørge for, at EU beholder denne førende rolle, når det handler om at bekæmpe klimaændringer.
It is my ambition to ensure that the EU retains this leading role in combating climate change.
DanishDet vil sige, at vi giver Rådet en forhandlingstrumf, uden at vi beholder noget trumfkort til os selv.
In other words, we are going to give the Council a negotiating advantage without keeping any for ourselves.