Dansk-engelsk oversættelse af "beholdning"

DA

"beholdning" engelsk oversættelse

DA

beholdning {en}

volume_up
1. generel
beholdning (også: inventar, lager, oplag)
volume_up
stock {substantiv}
Vi har en rig beholdning af fælles traditioner, det sagde også Winston Churchill i sin berømte tale i Zürich i september 1946.
We have a rich stock of common traditions, to which Winston Churchill referred in his famous Zurich speech in September 1946.
2. finans
beholdning (også: aktiepost, andel)
Eftersom ECB besidder valutaer mod investeringerne i euro, løber den ligeledes en risiko for kurstab, hvis euroen skulle stige betragteligt i forhold til de reservevalutaer, den har i sin beholdning.
Since the ECB holds currencies to offset liabilities in euros, it would also run a foreign exchange risk if the euro appreciated substantially against the reserve currencies it is holding.

Eksempelsætninger "beholdning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFlere annonceenheder kan bidrage til at optimere din effektivitet ved at udnytte vores store beholdning af annoncer.
Multiple ad units can help optimize your performance by leveraging our large inventory of ads.
DanishMange af dem, der har en værdipapirbeholdning, selv en ret beskeden beholdning, har i dag europæiske aktier i en investeringsforening.
Many owners of investment portfolios, even on a limited scale, now own European SICAV mutual funds.
DanishVi har en rig beholdning af fælles traditioner, det sagde også Winston Churchill i sin berømte tale i Zürich i september 1946.
We have a rich stock of common traditions, to which Winston Churchill referred in his famous Zurich speech in September 1946.
DanishDen Europæiske Centralbank regner med, at den fornødne beholdning af nye eurosedler fordeles til finansinstitutterne i landene uden for euroområdet.
The European Central Bank is satisfied that the requisite amount of the new euro notes will be dispersed to financial institutions in non-Euro zone countries.
DanishDet er vigtigt med bedre data om den globale olieefterspørgsel, -forsyning og -beholdning for at kunne træffe kvalificerede markedsafgørelser.
At Gleneagles, G8 Heads of Government published a plan of action on these issues in addressing climate change, but progress in these areas can also do much to enhance energy security.
DanishHer vil jeg udtrykkelig gøre opmærksom på, at også Samhørighedsfondens beholdning og tilpasningen til stabilitetspagten er en del af Kommissionens samlede forslag.
I would specifically mention, in this regard, that the existence of the Cohesion Fund and adjustment in line with the Stability Pact are part of the Commission's overall proposal.
DanishEftersom ECB besidder valutaer mod investeringerne i euro, løber den ligeledes en risiko for kurstab, hvis euroen skulle stige betragteligt i forhold til de reservevalutaer, den har i sin beholdning.
Since the ECB holds currencies to offset liabilities in euros, it would also run a foreign exchange risk if the euro appreciated substantially against the reserve currencies it is holding.