Dansk-engelsk oversættelse af "bekendtgjort"

DA

"bekendtgjort" engelsk oversættelse

DA

bekendtgjort {kort tillægsform}

volume_up
bekendtgjort
Formandskabet har endvidere bekendtgjort sine prioriteter på miljøområdet.
The presidency has also announced its priorities with regard to the environment.
Gennem fru Greens initiativ har De bekendtgjort Præsidiets beslutninger.
At the instigation of Mrs Green, you have announced the Bureau's conclusions.
I Nederlandene et dette blevet bekendtgjort via et stort dagblad.
In the Netherlands this was announced in a leading daily newspaper.

Eksempelsætninger "bekendtgjort" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishUndtagelsestilstanden blev bekendtgjort i 1967 og er aldrig blevet ophævet.
As long ago as 1967 a state of emergency was declared and has never been revoked.
DanishFormandskabet har endvidere bekendtgjort sine prioriteter på miljøområdet.
The presidency has also announced its priorities with regard to the environment.
DanishVi kan ikke rykke afstemningen frem, fordi den er bekendtgjort på dagsordenen og trykt.
We cannot bring the vote forward, as it is fixed in the agenda for 6.30 p. m..
DanishNorge har for nylig bekendtgjort en plan om at behandle 20 elve med rotenon.
Norway recently came forward with a plan to treat 20 rivers with rotenone.
DanishFischler, hvorfor er dette importforbud aldrig blevet bekendtgjort?
Why has no publicity ever been given to that import ban, Commissioner Fischler?
DanishGennem fru Greens initiativ har De bekendtgjort Præsidiets beslutninger.
At the instigation of Mrs Green, you have announced the Bureau's conclusions.
DanishDe nævnte en ny medlemsstat, som endnu ikke har bekendtgjort nogen dato.
The Commissioner named a new Member State that has not yet announced a date.
DanishFru formand, formandskabet har bekendtgjort afstemningens udfald.
Madam President, the Presidency has already declared the result of the vote.
DanishNår fru Fontaine derfor først har bekendtgjort afstemningsresultatet, kan det ikke ændres.
Consequently, the result of the vote announced by Mrs Fontaine stands.
DanishMen De har i mellemtiden løbende bekendtgjort de enkelte valgresultater.
But in the meantime you keep announcing the results of the ballots.
DanishDet er blevet bekendtgjort, at Rådet traf en beslutning i går aftes.
We have learned that the Council passed a decision yesterday evening.
DanishI Nederlandene et dette blevet bekendtgjort via et stort dagblad.
In the Netherlands this was announced in a leading daily newspaper.
DanishDesuden har De over for denne Forsamling bekendtgjort indholdet af det brev, som Præsidiet har sendt til hr.
Moreover, you have informed the House of the content of the letter sent to Mr Pasty.
DanishJeg har bekendtgjort en anmodning fra Rådet om uopsættelighed.
I announced a request for urgent procedure from the Council.
DanishDer er særlige eksempler, som jeg er blevet bekendtgjort med.
There are specific instances which I have been made aware of.
DanishAfstemningsresultatet er det, der blev bekendtgjort i går.
That was the result of the vote as it was announced yesterday.
DanishDet blev først bekendtgjort i en pressemeddelelse for to uger siden ved Parlamentets behandling af forslaget.
It was only announced in a press release two weeks prior to the discussion of the proposal in Parliament.
DanishFor når alt kommer til alt, må vi huske på, at BSE blev bekendtgjort for offentligheden gennem en mindretalsrapport.
After all, let us remind ourselves that BSE was brought to public attention through a minority report.
DanishFru formand, jeg har et indlæg i forbindelse med et punkt på dagsordenen for onsdag, som De ikke har bekendtgjort.
Madam President, I would like to talk about an item on the agenda for Wednesday, which you have not yet announced.
DanishDen næste WTO-dom mod importforbuddet for hormonkød fra USA blev bekendtgjort i slutningen af sidste uge.
In its next ruling, published at the end of last week, the WTO rejected the import ban on hormone-treated meat from the USA.