Dansk-engelsk oversættelse af "bekendtskab"

DA

"bekendtskab" engelsk oversættelse

DA

bekendtskab {et}

volume_up
bekendtskab (også: bekendt, kundskab)
Den 1. januar i år stiftede mange europæere for første gang bekendtskab med den nye mønt, euroen.
On 1 January, many European citizens made their first acquaintance with the new currency: the euro.
And what an acquaintance that was.
to make ... acquaintance
bekendtskab

Eksempelsætninger "bekendtskab" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe forslag, De forelagde for lidt siden, har konventet stiftet bekendtskab med.
The Convention is familiar with the proposals you have made just now.
DanishVi har også stiftet bekendtskab med russisk isolation.
It is in Russia too that economic growth these days is fastest in the world.
DanishJeg stiftede igen bekendtskab med mange repræsentanter for flygtningene.
I got to know many representatives of the refugees again.
DanishDen 1. januar i år stiftede mange europæere for første gang bekendtskab med den nye mønt, euroen.
On 1 January, many European citizens made their first acquaintance with the new currency: the euro.
DanishVi vil også gerne stifte bekendtskab med flere dokumenter om revisionen internt i Den Europæiske Investeringsbank.
We should also like to acquaint ourselves with more documents concerning the European Investment Bank's internal audit.
DanishBorgerne skal kunne stifte bekendtskab med de tidligere stadier i lovgivningen for at kunne få indflydelse herpå.
Citizens must be able to familiarise themselves with the early stage of legislation in order that they may influence it.
DanishMen ifølge undersøgelser ved vi, at hver tredje kvinde stifter bekendtskab med de mest forskelligartede former for kønsspecifik vold.
But we know from studies that every third woman has experience of some form of gender-related violence.
DanishUdvekslingsprogrammer er et egnet middel til at lade de unge stifte bekendtskab med de kulturelle forskelle i Europa.
Exchange programmes are a suitable means of familiarizing the youth of Europe with the cultural diversity within Europe.
DanishFru formand, i ØMUʼens tredje fase vil vi stifte bekendtskab med en centraliseret monetær politik, men en decentraliseret økonomisk politik.
Madam President, during the third phase of economic and monetary union, we will have centralized monetary policy.
DanishOg hvilket bekendtskab.
DanishDe i meddelelsen angivne statistikker om EU-staternes beskedne indsats med hensyn til forskning er et bekymringsvækkende bekendtskab.
The statistics indicated in the communication regarding the poor level of investment by EU countries in research are cause for concern.
DanishAllerede som lille pige stiftede jeg bekendtskab med et ordsprog, som sagde, at lige så mange sprog, man taler, lige så mange gange er man menneske.
Even as a young girl, I knew the following proverb: ‘ The number of languages you speak is the number of times you are human’.
Danishstifte bekendtskab med
DanishDet spurgte en af vores kolleger i ELDR-Gruppen om efter at have stiftet bekendtskab med betænkningen om humangenetik.
This was the question put by one of my colleagues in the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party, having studied the report on human genetics.
DanishNavnlig indeholder f.eks. begrundelsesdelen nogle meget politiske elementer, som i hvert fald jeg syntes, det var interessant at stifte bekendtskab med.
There are actually very political elements contained, for example, in the explanatory statement, which I, at least, enjoyed reading.
DanishHr. formand, jeg har med stor interesse stiftet bekendtskab med udtalelserne fra Rådet i Cardiff, særligt de fire krav, og jeg finder rækkefølgen meget vigtig.
Mr President, I have taken note with great interest of the statement from the Cardiff Council, in particular the four demands.
DanishNu er spørgsmålet, om det er fornuftigt, at EU begynder at regulere den form for aktivitet, der ofte bygger på tillid og bekendtskab.
Now the issue is whether it is reasonable for the EU to start regulating this sort of activity, which is often based on trust and close acquaintanceship.
DanishVi skal kunne stifte bekendtskab med betænkningerne senest samtidig med medierne, så vi er i stand til at foregribe og svare på de spørgsmål, som der stilles til os.
We have to be familiar with the contents of a report at least at the same time as the media, to be able to reply to the questions we are asked.
DanishAftalen skulle faktisk have været indgået, uden at offentligheden eller parlamenterne fik lejlighed til at stifte fuldt bekendtskab med omfanget af dens virkninger.
The agreement was to be concluded, in fact, without either public opinion or the parliaments being in a position to be fully aware of its implications.
DanishJeg vil også konstatere, at offentligheden i øjeblikket på Internettet kan stifte bekendtskab med et katalog over Rådets dokumenter, som indeholder referencer til dokumenterne.
I would also like to say that the public can presently consult a directory of Council documents on the Internet containing reference information on them.