Dansk-engelsk oversættelse af "beklage"

DA

"beklage" engelsk oversættelse

DA

beklage {verbum}

volume_up
Vi kan kun konstatere det og beklage denne svækkelse.
All we can do is observe and be sorry about this.
beklage (også: jamre, klage)
volume_up
to whinge {vb.} [brit.eng.] [hverd.]

Eksempelsætninger "beklage" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg vil bare beklage, at der står noget forkert i mit spørgsmål til Kommissionen.
I should just like to apologise for the error in my question to the Commission.
DanishI denne forbindelse må vi beklage, at Slovenien nu er trådt ud af de ottes gruppe.
In this respect, we regret the fact that Slovenia has now left the group of eight.
DanishMen i stedet for at beklage sig, skal man forsøge at afskaffe disse begrænsninger.
But, instead of lamenting the fact, we must try to restrict those limitations.
DanishJeg vil desuden gerne beklage den svenske regerings standpunkt i dette spørgsmål.
I would also like to complain about the Swedish government's position on this issue.
DanishOg det er ikke nok at " beklage ", at sigøjnerne er ofre for alvorlig diskrimination.
Nor is it enough to 'regret ' that the Roma are victims of serious discrimination.
DanishDerfor må jeg beklage, at Kommissionen ikke kan støtte ændringsforslag 72 til 74.
Thus I regret that the Commission cannot support Amendments Nos 72 to 74.
DanishVi vil ikke kun begræde endnu flere døde eller beklage endnu mere ødelæggelse.
We do not want just to cry over more deaths or lament further destruction.
DanishUSA ' s beslutning er forkert, og vi må alle beklage de amerikanske skridt.
The United States ' decision is wrong, and we must all regret the American measures.
DanishFru formand, jeg vil indlede med at beklage kommissær Fischlers fravær.
Madam President, I must start by regretting the absence of Commissioner Fischler.
DanishVi kunne også have valgt en anden løsning, men jeg skal ikke beklage mig.
There is another way we could have approached this, but I am not going to complain.
DanishI særdeleshed vil jeg gerne beklage den rolle, den britiske regering har haft i dette.
In particular I want to deplore the role of the British Government in this.
DanishKan vi så fortsætte med at beklage os over Indien og dets atomprøvesprængninger?
We can continue to complain about India, and its nuclear experiments.
DanishJeg kan kun beklage, at det har taget så lang tid at få en dialog i gang om dette emne.
I regret that it has taken until now to get a communication on this issue.
DanishMan kan beklage, at staterne ikke har travlt med dette, men man kan næppe undre sig over det.
We may regret their lack of enthusiasm, but should we really be surprised at it?
DanishHvis det er resultatet, kan industriens ledere ikke beklage sig over indgriben fra Bruxelles.
Whilst the facts are not yet fully clear, the Parmalat case is deeply worrying.
DanishJeg kan kun beklage, at vi ikke rigtigt kan mødes i dette vigtigt spørgsmål.
I can only regret that we cannot really agree on this important issue.
DanishJeg vil her blot beklage det samme, som mange af de forrige talere allerede har været inde på.
My only complaint is about something that many speakers have already mentioned.
DanishDesværre var tiden begrænset, og jeg er den første til at beklage det.
Unfortunately, we were pressed for time and I am the first to regret this.
DanishVi kan kun beklage, at regeringen efterfølgende i praksis har handlet stik modsat.
We can only regret that, since then, the government has, in practice, taken the opposite line.
DanishHr. formand, jeg synes, at vi først og fremmest skal beklage ofrene.
Mr President, I think we should firstly express our sorrow for the victims.