Dansk-engelsk oversættelse af "beklagelse"

DA

"beklagelse" engelsk oversættelse

EN
DA

beklagelse {en}

volume_up
beklagelse (også: ærgrelse)
Til min beklagelse må jeg sige, at der ikke er gjort ret meget ved denne kritik.
To my chagrin, I have to say that little has been done with this criticism since.
Til min beklagelse har især det nederlandske parlament gjort sig skyldigt i den slags adfærd, endda så sent som i denne uge.
To my chagrin, the Dutch parliament, in particular, has been guilty of this type of behaviour, even as recently as this week.

Eksempelsætninger "beklagelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishTil min beklagelse må jeg sige, at der ikke er gjort ret meget ved denne kritik.
To my chagrin, I have to say that little has been done with this criticism since.
DanishDenne beklagelse vedrørte proceduren og timingen, ikke vinderen eller taberen.
That regret concerned the procedure and the timing, not the winner or the loser.
DanishJeg noterer med beklagelse, at kontrolsystemet er noget generelt og overfladisk.
I note with regret that the control system is rather general and superficial.
DanishDerfor er det stor beklagelse og stor tristhed, jeg udtrykker på min gruppes vegne.
As a result, I am expressing great regret and great sorrow on behalf of my group.
DanishDerfor kan min gruppe med stor beklagelse ikke støtte bilaget til hans forslag.
That is why, with much regret, my group will not support the annex to his proposal.
DanishJeg vil benytte lejligheden til at give udtryk for såvel beklagelse som håb.
I would like to take this opportunity to express one regret and voice one hope.
DanishTak, fru Plooij-van Gorsel, jeg kan kun med beklagelse notere mig det, De fortæller.
Thank you, Mrs Plooij-van Gorsel, I can only say that I am sorry to hear this.
DanishDet er derfor med beklagelse, at Kommissionen ikke kan acceptere ændringsforslag nr.
The Commission therefore regrets that it is unable to accept Amendment No 19.
DanishVi tager militært initiativ med virkelig beklagelse, men også med virkelig beslutsomhed.
We are taking military action with real regret but also with real determination.
DanishDet var med nogen beklagelse, at jeg stemte mod resultatet af en forligsprocedure.
It was with some regret that I voted against this outcome of a conciliation procedure.
DanishHr. formand, det er med beklagelse, at jeg rejser spørgsmålet om angiveri.
Mr President, with regret I would like to raise the issue of whistle-blowing.
DanishFru formand, også i dette tilfælde måtte jeg til min store beklagelse stemme imod.
Madam President, in this case, too, it was with deep regret that I had to vote against.
DanishDesværre må jeg med beklagelse sige, at det risikerer at gå over i historien som en fiasko.
Sadly, I regret that it may well go down in history as somewhat a fudged affair.
DanishDet skal med beklagelse også nævnes, hvad der ikke kunne opnås med denne forordning.
Regretfully, we must also point out what this regulation cannot achieve.
DanishDerfor skal vi finde en måde, hvorpå vi kan fremsende Parlamentets enstemmige beklagelse.
So we must find some way to express the unanimous feeling of this Parliament.
DanishTil min beklagelse må jeg sige, at det nuværende forslag til beslutning ikke lever op til dette.
Regretfully I have to say that the present resolution in no way meets that need.
DanishHr. parlamentsmedlem, jeg må med beklagelse konstatere, at vi ikke er enige i dette spørgsmål.
Mr Gil-Robles, I regret to say that we appear to be at odds over this matter.
DanishDet er med beklagelse, at jeg har fundet det nødvendigt at følge den løsning, vi har fulgt.
I had to make a sacrifice when deciding to follow the path we have taken.
DanishSom begivenhederne med beklagelse har vist, vil den blive mere end nødvendig.
As events have sadly proved, it is going to be all too necessary.
DanishDet er med beklagelse, at jeg i dag bliver tvunget til at tage stilling til denne betænkning.
It is with regret that I am forced to make a decision on this report today.