Dansk-engelsk oversættelse af "bekræftelse"

DA

"bekræftelse" engelsk oversættelse

DA

bekræftelse {en}

volume_up
bekræftelse
En anden vigtig bekræftelse er bekræftelsen af stillingerne i OLAF.
A second important confirmation is the confirmation of the posts for OLAF.
Først og fremmest en klar bekræftelse af at den fastsatte tidsplan skal overholdes.
Firstly, there was a very clear confirmation of the envisaged timetable.
Den sidste bekræftelse kom i forslaget i Lissabon-midtvejsevalueringen.
The last confirmation came in the proposal of the Lisbon mid-term review.
bekræftelse (også: verificering)
Bekræftelse pr. postkort giver den højeste sikkerhed for, at virksomheden findes.
Using postcard verification gives the highest confidence that the business is real.
Vi tillader maks. 100 fortegnelser pr. konto ved manuel bekræftelse.
We allow a maximum of 100 listings per account for manual verification.
Google bruger ikke nummeret til andet end bekræftelse af din konto.
Google won't use this number for anything else besides account verification.
bekræftelse (også: tilpasning)
bekræftelse

Eksempelsætninger "bekræftelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMin gruppe ønsker en klar bekræftelse af forbud mod enhver kloning af mennesker.
My group is in favour of affirming clearly that all human cloning must be banned.
DanishBekræftelse pr. postkort giver den højeste sikkerhed for, at virksomheden findes.
Using postcard verification gives the highest confidence that the business is real.
DanishMåske skal jeg fortolke det som en stiltiende bekræftelse af, hvad der foregår.
Perhaps I should interpret this as a tacit confirmation of what is happening.
DanishFørst og fremmest en klar bekræftelse af at den fastsatte tidsplan skal overholdes.
Firstly, there was a very clear confirmation of the envisaged timetable.
DanishJeg vil gerne have en bekræftelse fra Kommissionen om, at dette rent faktisk er tilfældet.
I would like confirmation from the Commission that will in fact be the case.
DanishDen sidste bekræftelse kom i forslaget i Lissabon-midtvejsevalueringen.
The last confirmation came in the proposal of the Lisbon mid-term review.
DanishGoogle bruger ikke nummeret til andet end bekræftelse af din konto.
Google won't use this number for anything else besides account verification.
DanishChartret er imidlertid som bekendt ikke blot en bekræftelse af allerede eksisterende rettigheder.
As we know, of course, the Charter does not stop at reaffirming existing rights.
DanishEn anden vigtig bekræftelse er bekræftelsen af stillingerne i OLAF.
A second important confirmation is the confirmation of the posts for OLAF.
DanishDer er bare det, at man fortæller mig, at det er nødvendigt med en bekræftelse fra mødet.
It was just that I was told confirmation was required from the House.
DanishOgså dette er desværre en bekræftelse af bekymringer, som vi tidligere har givet udtryk for.
This unfortunately also bears out fears that we have voiced in the past.
DanishVi tillader maks. 100 fortegnelser pr. konto ved manuel bekræftelse.
We allow a maximum of 100 listings per account for manual verification.
DanishI den forbindelse vil jeg fremkomme med en bekræftelse og to anmodninger.
In this regard, I would like to make a comment and two requests.
DanishBekræftelse påvirker ikke PageRank eller dit websteds ydelse i Googles søgeresultater.
Verification doesn't affect PageRank or affect your site's performance in Google's search results.
DanishJeg vil gerne have en bekræftelse på, at det rent faktisk praktiseres.
I would ask you to confirm that this has indeed been carried out.
DanishDe næste trin kan omfatte redigering, indtastning af din PIN-kode eller bekræftelse af din fortegnelse.
Next steps may include editing, entering your PIN, or verifying your listing.
DanishI den forbindelse ønskede man også en bekræftelse af forpligtelserne i Monterrey i marts.
In this connection, it also wished for confirmation of the commitments made at Monterrey in March.
DanishVi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Danish- Hr. formand, jeg har på computeren en elektronisk bekræftelse af, at jeg er indtegnet.
   – Mr President, I have an electronic attestation on my computer to the effect that I am registered.
DanishJeg har ikke nogen aktiv bekræftelse fra de to personer, De nævnte.
Mr Camre, firstly, I have asked all those who signed to verify.