DA

bekræftende {adjektiv}

volume_up
bekræftende (også: konfirmerende)
Fru Schreyer, kan De give ordføreren et bekræftende svar?
Mrs Schreyer, can you give our rapporteur an answer in the affirmative?
Jeg tror, at dette besvarer Deres spørgsmål bekræftende.
I think that answers your question, in the affirmative.
Jeg må sige, at svaret på det spørgsmål også er bekræftende.
I have to say that the answer to this question is also affirmative.
bekræftende

Eksempelsætninger "bekræftende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI bekræftende fald kan en sådan støtte udvides til eksport af træ til tredjelande?
If so, could such aid be extended to cover timber exports to third countries?
DanishI bekræftende fald, sker dette med andre EU-medlemsstaters medviden og godkendelse?
If so, is this done with the knowledge and agreement of other Member States?
DanishI bekræftende fald bedes Rådet oplyse, hvor dette princip er forankret i Rom-traktaten.
If so, could it indicate where this principle is enshrined in the Treaty of Rome?
DanishEr det rigtigt, og i bekræftende fald, agter Kommissionen at gøre noget ved det?
Is that correct and does the Commission intend to do anything about it?
DanishFor så vidt angår det stillede spørgsmål, kan jeg kun svare bekræftende.
Mr President, I have put a very pertinent question to the Italian presidency.
DanishHvornår mener Rådet, at det i bekræftende fald kan forelægge et initiativ herom?
Should it take a favourable view, when would it expect to present an appropriate initiative?
DanishI bekræftende fald vil nærværende debat være en overraskende begivenhed.
If the answer is yes, the present debate would itself be a surprising event.
DanishI bekræftende fald - og jeg er færdig nu, hr. formand - hvad er så fristen?
If so - and I will end here, Mr President - when would the deadline be?
DanishEr der tale om reelle flygtninge, og, i bekræftende fald, politiske eller økonomiske flygtninge?
Are they really refugees and if so, are they political or economic refugees?
DanishDet svar, jeg kan give på vegne af PPE-DE-Gruppen, er helt bestemt bekræftende.
The answer I can give to that, on behalf of the PPE-DE Group, is very definitely in the affirmative.
DanishVil Kommissionen i bekræftende fald pålægge Spaniens regering at rette op på denne situation?
If so, does the Commission intend to force the Spanish Government to rectify the situation?
DanishHvordan er denne teknologi og / eller brugsretten hertil i bekræftende fald blevet anskaffet?
If so, how was this technology and/ or the right to use it acquired?
DanishOg i bekræftende fald, hvilke planer har man for den videre udvikling på området?
If this is the case, what are its plans for the future?
DanishEr det i bekræftende fald ikke nødvendigt at skærpe adfærdskodeksen?
If so, is there not a case for tightening up the code of conduct?
DanishVil man ændre på det nu, som led i liberaliseringsvanviddet, og i bekræftende fald hvordan?
Given the present craze for liberalisation, are there plans to change this and, if so, in what way?
DanishBidrager den til, at der findes arbejde, og i bekræftende fald, hvordan?
Does it contribute to the finding of work, and if so, how?
DanishFru Schreyer, kan De give ordføreren et bekræftende svar?
Mrs Schreyer, can you give our rapporteur an answer in the affirmative?
DanishI bekræftende fald vil jeg være taknemmelig for, at det bliver meddelt.
If it is, I would be grateful if they could be announced.
DanishJeg må sige, at svaret på det spørgsmål også er bekræftende.
I have to say that the answer to this question is also affirmative.
DanishOg skal mærkningen i bekræftende fald være i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningen eller ej?
And if it is, must the provisions of the regulation be respected or not?