Dansk-engelsk oversættelse af "bekvemmelighed"

DA

"bekvemmelighed" engelsk oversættelse

DA

bekvemmelighed {en}

volume_up
bekvemmelighed (også: behagelighed, komfort)
Det er et udtryk, jeg benytter af bekvemmelighed, men sædvanligvis benytter jeg det aldrig.
I use those terms for convenience, but I never normally use them.
Det er dyreejernes bekvemmelighed, der fremmes på dyrenes bekostning.
On the contrary, it is the convenience of animal owners, which is being promoted at animals ' expense.
Ifølge Rådet var det for tidskrævende at gennemgå disse ændringer i detaljer, og det afviste dem af bekvemmelighed.
According to the Council, since it would be too time-consuming to look at these proposals in detail, it dismissed them for the sake of convenience.
bekvemmelighed (også: indkvartering, logi, samtykke)
bekvemmelighed (også: behagelighed)

Eksempelsætninger "bekvemmelighed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishProblemet er også, at vi er ekstremt følsomme over for denne mangel på bekvemmelighed.
The problem is also that we are being far too sensitive with regard to this inconvenience.
DanishÆrlighed og gennemskuelighed er blevet ofret til fordel for bekvemmelighed.
Honesty and transparency have been sacrificed to expedience.
DanishDet er et udtryk, jeg benytter af bekvemmelighed, men sædvanligvis benytter jeg det aldrig.
I use those terms for convenience, but I never normally use them.
DanishDet er dyreejernes bekvemmelighed, der fremmes på dyrenes bekostning.
On the contrary, it is the convenience of animal owners, which is being promoted at animals ' expense.
DanishIfølge Rådet var det for tidskrævende at gennemgå disse ændringer i detaljer, og det afviste dem af bekvemmelighed.
According to the Council, since it would be too time-consuming to look at these proposals in detail, it dismissed them for the sake of convenience.
DanishDer er tale om et valg, som udelukkende vedrører medlemmernes arbejdsform og disses bekvemmelighed, hvilket på ingen måde bør gå ud over personalet.
There is no reason to penalise the staff simply because of the way the Members choose to work, i. e. their own convenience.
DanishKommissionens forslag om forlængelse indtil 2013 afspejler også den praktiske bekvemmelighed, at det passer til varigheden af Fællesskabets finansielle overslag.
The yearly amount remains unchanged, approximately EUR 1 million, leading to an overall reference amount of EUR 7 million.
DanishHvis vi ønsker at løse en del af denne manglende bekvemmelighed, tror jeg aldrig, at vi bør gøre det ved kun at tænke på bygningen eller transporten alene.
I believe that if we want to deal with part of this inconvenience we will never be able to do so by thinking only of the building or only of transport.
DanishI det mindste på dette punkt opfordrer vi Parlamentet til at fravige sin tradition med ikke at lade kendsgerningerne stå i vejen for politisk og økonomisk bekvemmelighed.
On this issue at least, we appeal to this House to abandon its tradition of not letting the facts stand in the way of political and economic convenience.
DanishDer er ingen tradition for forskning i strafferetsplejen i Irland, hvilket betyder, at politikken ofte baseres på intuition og bekvemmelighed og ikke på fakta og principper.
There is no tradition of criminal justice research in Ireland which means that policies are often based on intuition and expediency and not on facts and principles.
DanishBSE-tragedien er et sørgeligt og dramatisk eksempel på, hvad der kan ske, når folkesundheden og forbrugernes sikkerhed bliver ofret til fordel for erhvervslivets bekvemmelighed og større profitter.
The BSE tragedy is a sad and dramatic example of what can happen when the health of the public and the safety of consumers is sacrificed on the altar of business expediency and profit-enhancement.