Dansk-engelsk oversættelse af "bekvemmelighedsflag"

DA

"bekvemmelighedsflag" engelsk oversættelse

DA

bekvemmelighedsflag {et}

volume_up
bekvemmelighedsflag
For kort tid siden dumpede et skib med maltetisk bekvemmelighedsflag olie i svensk farvand uden for Gotska Sandön.
A short time ago a vessel with a Maltese flag of convenience discharged oil in Swedish waters just off Gotska Sandön.
Hr. formand, i Kotka, Finland, er der netop nu et kemikalietransporterende fartøj, som sejler under bekvemmelighedsflag.
Mr President, in Kotka, in Finland, there is currently a vessel carrying chemicals, which is sailing under a flag of convenience.
Jeg vil minde om, at Erika sejlede under bekvemmelighedsflag fra et land, der ansøger om at tiltræde Unionen.
Let me remind you that the Erika was sailing under a flag of convenience, that of a state applying for membership of the European Union.

Eksempelsætninger "bekvemmelighedsflag" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDenne betænkning omhandler et alvorligt emne, nemlig fiskeri under bekvemmelighedsflag.
This report deals with a serious issue and that is fishing under flags of convenience.
DanishSystemet med bekvemmelighedsflag kan ikke fortsætte i sin nuværende form, fru kommissær.
The system of flags of convenience cannot continue in its present form, Commissioner.
DanishDer er atter en gang behov for at gribe hårdt ind over for disse bekvemmelighedsflag.
There needs to be tough action again on these flags of convenience.
DanishDet forventes, at flåden af langlinefartøjer, som fisker tun under bekvemmelighedsflag, dermed halveres.
It is expected that this will reduce the FOC tuna longline fleet by about half.
DanishDet er nødvendigt med kraftigere foranstaltninger mod bekvemmelighedsflag.
Stronger measures against flags of convenience are essential.
DanishEndelig har vi et klart budskab til alle, der sejler under bekvemmelighedsflag, de sortlistede stater.
Finally, we have a clear message to the flags of convenience, the black-listed states.
DanishAf disse 746 skibe blev mindst 38 direkte eksporteret til kendte lande med bekvemmelighedsflag.
But that is going to be the case if we do not realise what the problem is and how to address it.
DanishEU er bekymret over den stigende brug af bekvemmelighedsflag.
The EU is concerned about the growing use of flags of convenience.
DanishDette gælder især, når man tænker på, at sejlads under bekvemmelighedsflag er en normal foreteelse.
That especially applies in view of the fact that flags of convenience are a common phenomenon.
DanishMange rederier sejler under bekvemmelighedsflag, fordi de så kan slippe af sted med næsten alt.
Many shipowners like to use flags of convenience for it lets them get away with just about anything.
DanishMindst 62 japanskbyggede langlinefartøjer under bekvemmelighedsflag ophugges inden udgangen af 2002.
At least 62 Japanese-built flags-of-convenience longliners will be scrapped by the end of 2002.
DanishDet handler snarere om den ødelæggende praksis inden for fiskeri og de såkaldte bekvemmelighedsflag.
On the contrary, all we have here is a destructive fisheries practice and flags of convenience.
DanishVi skal tage yderligere skridt i sagen om bekvemmelighedsflag.
And we must make progress on the issue of flags of convenience.
DanishEndvidere skal der gribes ind over for bekvemmelighedsflag.
Then there is the matter of how to deal with flags of convenience.
DanishDet er vores budskab til skibe, der ikke lever op til standarden, og som sejler under bekvemmelighedsflag.
That is our message to substandard ships and the flags of convenience.
DanishDet, som vi kender som bekvemmelighedsflag inden for søfart, breder sig nu til luftfartsområdet.
What are known as flags of convenience in the maritime sector are now spreading to the aviation sector.
DanishDesværre eksisterer den slags fiskeri i form af fiskerfartøjer under bekvemmelighedsflag.
Unfortunately, this type of fishing does exist in the shape of fishing vessels sailing under flags of convenience.
DanishVi er heller ikke tilhængere af bekvemmelighedsflag, hverken for handelsskibe eller fiskerfartøjer.
We further deplore the system of flags of convenience with regard to both merchant vessels and fishing boats.
DanishAt stille sig tilfreds med kun at behandle spørgsmålet om bekvemmelighedsflag er at gå uden om det væsentlige.
Confining oneself to discussing merely the issue of flags of convenience is dodging the main issue.
DanishDer har udviklet sig et system med bekvemmelighedsflag i lighed med det system, der eksisterer inden for søtransporten.
A certain complacency has arisen in this field, similar to that found in transport by sea.