Dansk-engelsk oversættelse af "Belarus"

DA

"Belarus" engelsk oversættelse

EN

"Belarus" dansk oversættelse

DA

Belarus {egennavn}

volume_up
1. geografi
Belarus (også: Hviderusland)
Med hensyn til Belarus: Kommissionen følger nøje udviklingen i Belarus.
On Belarus: the Commission is closely following developments in Belarus.
Yderligere isolering af Belarus og destabilisering af regionen må forhindres.
Further isolation of Belarus and destabilization of the region must be avoided.
Hvis denne nye udvikling fortsætter, vil situationen i Belarus forbedres.
If these new developments are confirmed, the situation in Belarus could improve.
EN

Belarus {egennavn}

volume_up
1. geografi
On Belarus: the Commission is closely following developments in Belarus.
Med hensyn til Belarus: Kommissionen følger nøje udviklingen i Belarus.
Further isolation of Belarus and destabilization of the region must be avoided.
Yderligere isolering af Belarus og destabilisering af regionen må forhindres.
If these new developments are confirmed, the situation in Belarus could improve.
Hvis denne nye udvikling fortsætter, vil situationen i Belarus forbedres.
The European Parliament is not silent and something is being done in Belarus.
Europa-Parlamentet forholder sig ikke tavst, og der sker også noget i Hviderusland.
Mr President, President Alexander Lukashenko of Belarus cannot handle any criticism.
Hr. formand, præsident Aleksandr Lukasjenko i Hviderusland kan ikke tåle kritik.
In Belarus, 18 per cent of the total population live in a heavily polluted environment.
I Hviderusland lever 18 % af den samlede befolkning i et stærkt forurenet miljø.

Eksempelsætninger "Belarus" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi har dermed omdirigeret en del af vores støtte til ngo ' er uden for Belarus.
Creative tools have been developed to overcome the hurdles to assistance delivery.
DanishHr. formand, den alvorlige konstitutionelle krise i Belarus bekymrer os meget.
We are very alarmed by the serious constitutional crisis in Belarus, Mr President.
DanishYderligere isolering af Belarus og destabilisering af regionen må forhindres.
Further isolation of Belarus and destabilization of the region must be avoided.
DanishHvis denne nye udvikling fortsætter, vil situationen i Belarus forbedres.
If these new developments are confirmed, the situation in Belarus could improve.
DanishDet er blevet meddelt, at Belarus og Rusland den 2. april vil danne en union.
It has been announced that Belarus and Russia will form a union on 2 April.
DanishDe samme restriktioner, der gælder for Belarus, skal gælde for alle lande.
Now it is the turn of the democratic world – the European Union first of all.
DanishBelarus er i en vanskelig økonomisk, politisk og samfundsmæssig situation.
Belarus finds itself in a difficult economic, political and social situation.
DanishDisse fakta giver fuld indsigt i den forfølgelse, som polakkerne lider under i Belarus.
These facts give a full insight into the persecution suffered by Poles in Belarus.
DanishDen drivende kraft ved denne form for forandring må nødvendigvis komme fra Belarus.
The driving force for this sort of change would need to come from Belarus.
DanishSe eksempelvis på Belarus, hvor enhver tanke om en fælles tilgang ganske enkelt er absurd.
Take Belarus, for example, where the idea of a common approach is simply absurd.
DanishFor det andet nægter EU at støtte optagelsen af Belarus i Europarådet.
Secondly, refusal to support the membership of Bailers in the Council of Europe.
DanishDet bør vi selvsagt ikke, så længe Belarus ikke gennemfører nogen ændringer.
All technical assistance was stopped except if promoting democracy or humanitarian aid.
DanishJeg har, endnu engang, givet den samme vurdering af situationen i Belarus som fru Ahlqvist.
As I said before, I quite agree with Mrs Ahlqvist's assessment of the situation.
DanishEt flersidet samarbejde vil give os et godt forum for samarbejde med Belarus.
Multilateral cooperation will provide us with a good forum for cooperation with Belarus.
DanishDe nye medlemsstater vil medbringe Belarus, Ukraine og Moldova som naboer.
The new Member States will bring with them Belarus, Ukraine and Moldava as neighbours.
DanishParlamentet har for nylig gjort meget for at støtte det spirende demokrati i Belarus.
This House has recently done a great deal to support the emerging Belarusian democracy.
DanishBelarus er nabo til EU og en typisk modstander af onlineytringsfrihed.
It is a neighbour of the European Union and a typical enemy of online freedom.
DanishDe lande, der har de største mangler, er for øjeblikket Kroatien og Belarus.
The countries with the most significant shortcomings at present are Croatia and Belarus.
DanishJeg ville ønske, at vi kunne have et tættere og venligere forhold til Belarus.
I would wish that we were able to have a closer and more benign relationship with Belarus.
DanishHun var jo i sin tid blandt de allerførste, der var i Belarus og så, hvad der foregår dér.
She was one of the very first to go to Belarus and to see what was happening there.

Synonymer (engelsk) for "Belarus":

Belarus
Republic of Belarus