Dansk-engelsk oversættelse af "belejring"

DA

"belejring" engelsk oversættelse

EN
DA

belejring {en}

volume_up
1. militær
belejring
volume_up
siege {substantiv}
Franske byer er nu under belejring på grund af nye ungdomsbeskæftigelsespolitikker.
French cities are now under siege due to new youth employment policies.
I en større Union vil Wiens porte ikke længere være under belejring, ej heller vil Deres måde at leve på være truet af Den Europæiske Domstol.
In a wider Union, the gates of Vienna are no longer under siege, nor is your way of life threatened by the European Court of Justice.
Jeg er afgjort modstander af enhver tendens til, at vi lukker os inde i et " fort Europa ", der som alle fæstningsværker er bestemt til belejring.
I am resolutely opposed to the temptation to seal ourselves off in a Fortress Europe which would be bound, one day, by its very nature, to find itself under siege.

Eksempelsætninger "belejring" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishBetænkningen er meget kritisk mod den armenske belejring af aserbajdsjansk område.
This report is very critical of the Armenian occupation of Azerbaijani territory.
DanishFranske byer er nu under belejring på grund af nye ungdomsbeskæftigelsespolitikker.
French cities are now under siege due to new youth employment policies.
DanishNødvendigheden af at organisere sig militært for at klare den belejring førte naturligvis til UCK ' s aktion.
Clearly the need to organise themselves militarily to respond to this threat led to the KLA's action.
DanishI en større Union vil Wiens porte ikke længere være under belejring, ej heller vil Deres måde at leve på være truet af Den Europæiske Domstol.
In a wider Union, the gates of Vienna are no longer under siege, nor is your way of life threatened by the European Court of Justice.
DanishJeg skal minde Dem om, at UCK kun findes af den enkle grund, at det albanske samfund i Kosovo blev systematisk forfulgt og blev udsat for en total belejring.
Remember that the KLA only exists because the Albanian community in Kosovo was systematically persecuted and totally besieged.
DanishJeg er afgjort modstander af enhver tendens til, at vi lukker os inde i et " fort Europa ", der som alle fæstningsværker er bestemt til belejring.
I am resolutely opposed to the temptation to seal ourselves off in a Fortress Europe which would be bound, one day, by its very nature, to find itself under siege.
DanishDenne betænkning handler ikke om Nice-traktaten, men om post Nice-processen, begyndelsen på den politiske belejring af Laeken-topmødet sidst på året.
This report does not concern the Treaty of Nice; it is about the post-Nice process, the start of the political circus at the Laeken Summit, which will be held at the end of the year.
DanishDet glemmer de uskyldige ofre i Baghdad, den ubønhørlige belejring af Basra og strømmene af blod og taler i stedet om, hvem der skal styre Irak efter krigen, USA eller FN.
It forgets the innocent victims in Baghdad, the inexorable siege of Basra and the rivers of blood, and talks instead about who will rule Iraq after the war, the USA or the UN.