Dansk-engelsk oversættelse af "beliggenhed"

DA

"beliggenhed" engelsk oversættelse

DA

beliggenhed {en}

volume_up
beliggenhed (også: plads, sted)
Det handler om virksomhedens beliggenhed og om sikring af arbejdspladser.
Issues of the enterprise’ s location and the security of jobs are also involved.
Vi skal have overblik over vandets beliggenhed og anvendelse af infrastrukturer.
We need to look at the location of water and how infrastructures could be used.
De nye lande er på grund af deres beliggenhed særligt sårbare over for menneskehandel.
The new countries are, due to their location, extremely vulnerable to the trafficking in human beings.

Eksempelsætninger "beliggenhed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi skal have overblik over vandets beliggenhed og anvendelse af infrastrukturer.
We need to look at the location of water and how infrastructures could be used.
DanishJeg håber, at Kommissionen vil tage hensyn til denne geografiske beliggenhed.
I hope the Commission will see fit to take account of this geographical position.
DanishDet handler om virksomhedens beliggenhed og om sikring af arbejdspladser.
Issues of the enterprise’ s location and the security of jobs are also involved.
DanishJeg er personligt imod muren, fordi jeg er imod murens beliggenhed.
I personally am against this wall, because I am against the line that it follows.
DanishTyrkiet er i kraft af sin geografiske beliggenhed naturligvis et vigtigt transitland.
Because of its geographical situation, Turkey is obviously an important country of transit.
DanishHr. formand, randområderne lider under deres fjerne beliggenhed.
Mr President, the ultra-peripheral regions suffer from the handicap of remoteness.
DanishDe fælles problemer består i afsides beliggenhed og transportulemper.
The common problems are those of remoteness and transport disadvantage.
DanishMan kunne sige, at det har en uheldig beliggenhed, mellem øst og vest.
It is unfortunately positioned, if you like, between East and West.
DanishDe nye lande er på grund af deres beliggenhed særligt sårbare over for menneskehandel.
The new countries are, due to their location, extremely vulnerable to the trafficking in human beings.
DanishDen mest velegnede beliggenhed for agenturet er Polen, idet Polen har den længste landegrænse i EU.
Every day, around 50 Chechen citizens cross Poland ’ s eastern border.
DanishJeg spørger således, hvad bygger De Deres opfattelse af beliggenhed på?
I would ask you on what you base your ideas for a location?
DanishDet er en behandling, der har til formål at kompensere disse regioner for deres geografiske beliggenhed.
Such treatment has to compensate these regions for their island situation.
DanishUd over byens beliggenhed som randområde kæmper den med en lang række andre vanskeligheder.
It is situated on the periphery of the European Union but it suffers from many additional problems.
DanishDels er der et geografisk problem som følge af byens beliggenhed på det afrikanske kontinent.
There is also the other geographical problem, the fact that it is situated on the African continent.
DanishHvis idéen er god nok, så kan fjern beliggenhed ofte overkommes.
If the idea is good enough remoteness can often be overcome.
DanishVær venlig ikke at forveksle begrebet intensivt landbrug med et landbrug, der er tilpasset sin beliggenhed!
Please do not confuse the concepts of intensive farming and farming appropriate to the location!
DanishJeg håber, at de valgte kriterier vil gøre dette muligt i betragtning af Irlands afsides beliggenhed.
I hope that the criteria chosen will allow for this, given the peripheral position that Ireland is in.
DanishDen har imidlertid en stor betydning, i betragtning af den strategiske beliggenhed af den pågældende zone.
However, it is of very great importance because of the strategic location of the area in question.
DanishJeg er fra et øsamfund, der i traktatens artikel 299 karakteriseres ved sin fjerne beliggenhed.
I live in an island region, which, under the terms of Article 299 of the Treaty, is called an 'outermost ' region.
DanishDet er ikke blot nødvendigt at se på vandkvaliteten, men også beliggenhed, tilgængelighed og forvaltning.
We must look not simply at the quality of water but at its location, its availability, and how it is managed.