Dansk-engelsk oversættelse af "Belize"

DA

"Belize" engelsk oversættelse

EN
EN

"Belize" dansk oversættelse

DA
DA

Belize {egennavn}

volume_up
1. geografi
Belize
Cameroun, Elfenbenskysten og Belize udvider deres produktion og eksportkapacitet.
Cameroon, Côte d'Ivoire and Belize are expanding their production and export capacity.
Storbritanniens foretrukne lande er Panama og Belize.
The preferred British countries are Panama and Belize.
Hollænderne benytter Belize og Saint Vincent, og ikke at forglemme er fire fartøjer fra mit eget land registreret i Belize.
The Dutch use Belize and St Vincent and 4 vessels, of course, from my own country are flagged in Belize as well.
EN

Belize {egennavn}

volume_up
1. geografi
Belize
Cameroon, Côte d'Ivoire and Belize are expanding their production and export capacity.
Cameroun, Elfenbenskysten og Belize udvider deres produktion og eksportkapacitet.
The preferred British countries are Panama and Belize.
Storbritanniens foretrukne lande er Panama og Belize.
The Dutch use Belize and St Vincent and 4 vessels, of course, from my own country are flagged in Belize as well.
Hollænderne benytter Belize og Saint Vincent, og ikke at forglemme er fire fartøjer fra mit eget land registreret i Belize.

Eksempelsætninger "Belize" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishCameroun, Elfenbenskysten og Belize udvider deres produktion og eksportkapacitet.
Cameroon, Côte d'Ivoire and Belize are expanding their production and export capacity.
DanishStorbritanniens foretrukne lande er Panama og Belize.
The preferred British countries are Panama and Belize.
DanishHollænderne benytter Belize og Saint Vincent, og ikke at forglemme er fire fartøjer fra mit eget land registreret i Belize.
The Dutch use Belize and St Vincent and 4 vessels, of course, from my own country are flagged in Belize as well.
DanishHer er det eneste, der kommer på tale, hvis jeg er korrekt informeret, Fyffes i Surinam, Belize og på Windward-øerne.
In this regard, the only one concerned, if I am correctly informed, is Fyffes in Surinam, Belize and the Windward Islands.
DanishListen over disse lande er meget lang, men de traditionelle lande er Belize, Panama, Honduras og Saint Vincent og Grenadinerne.
The list of these countries is very long, but the traditional ones are Belize, Panama, Honduras and St Vincent and the Grenadines.
DanishJeg skal gøre Parlamentet opmærksom på, at Kommissionen allerede den 30. januar har fremsendt forslaget om forbud mod import af tun fra Belize og Honduras til Rådet.
On 30 January, the Commission transmitted to the Council a proposal relating to an embargo on imports of tuna from Belize and Honduras.
DanishDet er ikke overraskende, at Belize er et af dem i betragtning af sidste års afsløringer af, at de Konservatives kasserer Michael Ashcroft havde forretningsforbindelser der.
It is not surprising that Belize is there, considering last year's revelations about Michael Ashcroft, the Tory Party treasurer's business connections there.
DanishJeg henviser her til forbuddet mod import af tun fra Honduras og Belize, fordi disse landes flåder totalt nægter at respektere selv de mindste krav om ansvarligt fiskeri.
I am referring to the ban on tuna imports from Honduras and Belize due to the fact that their fleets completely refuse to respect the minimum rules of responsible fishing activity.
DanishJeg vil dog understrege, at spørgsmålet om en eventuel embargo mod Honduras, Belize og Panama bør ses i en bredere sammenhæng om bevarelsen af de globale fiskeressourcer.
I would like to point out, however, that the question of a possible embargo against Honduras, Belize and Panama should be seen in the broader context of conserving global fishery resources.

Synonymer (engelsk) for "Belize":

Belize