Dansk-engelsk oversættelse af "belyse"

DA

"belyse" engelsk oversættelse

DA

belyse {verbum}

volume_up
Ordføreren har gjort et ambitiøst forsøg på at belyse dette spørgsmål.
The rapporteur has made an ambitious attempt to shed light on this issue.
Jeg mener, at betænkningen bidrager til at belyse, hvad der er sket.
I think the report is extremely valuable in shedding light on what has been happening.
Can you shed any more light on this reference of yours?

Eksempelsætninger "belyse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDisse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
DanishMen der dukker hele til nye aspekter frem, og vi kan hver gang belyse dem på ny.
But new elements keep appearing, and it is always helpful to explore them.
DanishJeg vil imidlertid gerne i højere grad belyse sagen fra den politiske side.
However, I should like to look at the issue more from the political point of view.
DanishJeg ser den som et første forsøg på at belyse de sociale følger af ØMU ' en.
I regard it as a first attempt to illuminate the social consequences of EMU.
DanishVi har andre metoder til at belyse tidligere uopdagede tilfælde af svig.
We have other mechanisms to highlight previously undetected instances of fraud.
DanishSMV ' s betydning for det socioøkonomiske Europa behøver jeg ikke belyse længere her.
I do not need to repeat here how important SMUs are in socio-economic terms in Europe.
DanishTak for denne lejlighed til at belyse den sag, som er emnet for Deres spørgsmål.
Thank you for giving the opportunity to clarify the issue that is the subject of your question.
DanishHvordan kan man bedre belyse Europas økonomiske og sociale model end gennem dette emne?
This amendment to the third cohesion report was adopted in committee and then in plenary.
DanishHvert år har vi forsøgt at fokusere på problemer og belyse de nødvendige tiltag i Europa.
Each year, we have tried to highlight issues and highlight what we need to do in Europe.
DanishOrdføreren har gjort et ambitiøst forsøg på at belyse dette spørgsmål.
The rapporteur has made an ambitious attempt to shed light on this issue.
DanishJeg mener, at betænkningen bidrager til at belyse, hvad der er sket.
I think the report is extremely valuable in shedding light on what has been happening.
DanishDette er den form for udfordring, som vi måske bør belyse og drøfte nærmere.
That is the kind of challenge which perhaps we should bring out and discuss in greater detail.
DanishJeg takker medlemmet for dette spørgsmål, der giver mig lejlighed til at belyse to punkter nærmere.
Thank you for this question which gives me the opportunity to clarify two points.
DanishI dette tilfælde er det ikke nok at bede USA om at belyse situationen.
We are talking about a dramatic situation that everyone finds moving.
DanishMen i dag skal jeg i den forbindelse belyse et andet aspekt.
But there is another aspect of all this which I should like to highlight today.
DanishVed at belyse det undgår vi at udstede en blankocheck til sekundær lovgivning.
Our purpose in clarifying its provisions is to avoid writing a blank cheque for secondary legislation.
DanishVi vil kunne blive ved med at belyse og informere til trods for Europa-Parlamentet.
We will be able to continue clarifying and providing information in spite of the European Parliament.
DanishKinnock, hvis De ønsker at tage ordet for at belyse denne sag, skal De være velkommen.
Mr Kinnock, you are welcome to clarify the situation, if you wish.
DanishDet er det helt specifikke spørgsmål, som jeg gerne vil bede Rådet belyse.
When received, this will provide a further opportunity for discussions on this very important issue.
DanishJeg mener, at denne drøftelse skal give Dem mulighed for at belyse alle disse punkter, hr. kommissær.
I think this debate will allow you to enlighten us on all these points, Commissioner.