Dansk-engelsk oversættelse af "ben"

DA

"ben" engelsk oversættelse

EN
EN
EN
EN

"Ben" dansk oversættelse

DA
DA

ben {en}

volume_up
1. generel
ben (også: ben, knogle, knolge)
volume_up
bone {substantiv}
Han sagde, at kød med ben kan importeres i Storbritannien, hvor det så skal befries for ben.
He said that meat can enter Great Britain on the bone and must be deboned there.
For de af os, der kan lide oksekød med ben, er det svært at se begrundelsen for det?
For those of us who like beef on the bone, what is the justification?
Ved Tålmod overtales en Dommer mild Tunge sønderbryder Ben.
By long forbearing is a prince persuaded, and a soft tongue breaketh the bone.
2. anatomi
ben
volume_up
leg {substantiv}
Den kan ikke gå fremad på kun ét ben der er monetært.
The Union cannot move forward on a single monetary leg.
I dette tilfælde lykkedes det dem heller ikke at slå ham ihjel, men hans venstre ben blev til sidst amputeret.
They did not succeed in this case either, but the young man's left leg had to be amputated.
Professor Aghajari, som mistede højre ben under krigen mellem Iran og Irak, har brug for medicinsk behandling.
Professor Aghajari, who lost his right leg during the Iran-Iraq War, needs medical attention.
EN

Ben {egennavn}

volume_up
1. "name"
Ben
What would we be able to say in response to the constitutional coup d'état of Ben Ali in Tunisia?
Hvad skulle vi sige til Ben Alis forfatningsmæssige statskup i Tunesien?
We have just learnt that the brother of Taoufik Ben Brik has been sentenced to three months in prison.
Vi har lige fået at vide, at Taoufik Ben Briks bror er blevet idømt tre års ubetinget fængsel.
Vi må ophøre med at krybe for Ben Ali.

Eksempelsætninger "ben" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe ønsker Mugabe arresteret, så snart han sætter sine ben i en europæisk stat.
They would like to see Mugabe arrested as soon as he sets foot in a European state.
DanishVi må hurtigst muligt sørge for, at Kosovo står på egne ben rent økonomisk.
As soon as possible, we must aim to have Kosovo stand on its own economic feet.
DanishJeg mener, at de systemer, som vi skal tilstræbe i Europa, skal hvile på to ben.
I believe that the systems we should pursue in Europe should be based on two principles.
DanishMen da de kom til Jesus og så at han allerede var død knuste de ikke hans Ben.
But when they came to Jesus, and saw that he was dead already, they brake not his legs:
DanishSå tog de deres Ben og jordede dem under Tamarisken i Jabesj og fastede syv Dage.
And they took their bones, and buried them under a tree at Jabesh, and fasted seven days.
DanishVi må ikke falde over hinandens ben vedrørende detaljerne for samarbejdet.
We should not be tripping over each other on the details of our cooperation.
DanishVi er hverken masochister eller sadister, men vi må dog bevare begge ben på jorden.
We are neither masochists nor sadists, but we must at least keep our feet on the ground.
DanishHan sagde, at kød med ben kan importeres i Storbritannien, hvor det så skal befries for ben.
He said that meat can enter Great Britain on the bone and must be deboned there.
DanishHans Ben var fulde af Ungdomskraft men den lægger sig med ham i Støvet.
His bones are full of the sin of his youth, which shall lie down with him in the dust.
DanishFor de af os, der kan lide oksekød med ben, er det svært at se begrundelsen for det?
For those of us who like beef on the bone, what is the justification?
DanishDet ene ben er lovgivningen om ophavsret, der allerede er vedtaget af Parlamentet.
We are very grateful to Mrs Echerer for having given us that lead.
DanishVi kan ikke forhindre menneskeskabte risici - det ville spænde ben for videnskabelige fremskridt.
We cannot prevent all man-made risk because that would end scientific progress.
DanishBen Briks vanskelige situation, men jeg har ikke forstået Deres indlæg, fru formand.
Nevertheless, Madam President, I did not understand your speech.
Danishiklædte mig Hud og kød og fletted mig sammen med Ben og Sener?
Thou hast clothed me with skin and flesh, and hast fenced me with bones and sinews.
DanishEller han revses med Smerter på Lejet uafbrudt sfår der Hamp i hans Ben;
He is chastened also with pain upon his bed, and the multitude of his bones with strong pain:
DanishMine Ben svandt hen så længe jeg tav under Jamren Dagen igennem
When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long.
DanishDet er en selvbevidst sektor, som sagtens kan stå på egne ben.
It is a self-aware sector and is perfectly capable of standing on its own two feet.
DanishAllerede midt i maj blev eksportrestitutionerne for frisk og frosset svinekød med ben genindført.
In mid-May we re-introduced export refunds for fresh and frozen pigmeat on the bone.
DanishGanske vist vælter det indre marked ikke, det kan strengt taget godt gå på tre ben, men det er en ynk.
It might not keel over, it can get about on three legs still, but it is painful.
DanishVed Tålmod overtales en Dommer mild Tunge sønderbryder Ben.
By long forbearing is a prince persuaded, and a soft tongue breaketh the bone.