Dansk-engelsk oversættelse af "benægte"

DA

"benægte" engelsk oversættelse

EN
DA

benægte {verbum}

volume_up
benægte (også: nægte)
Hvis man ikke vil indse det, er det at benægte selve processens evidens.
To fail to understand that is to deny the evidence of the process itself.
For det første - det vil jeg ikke benægte - er Tyrkiet en vigtig økonomisk faktor.
Firstly - I would not wish to deny this - Turkey is a key economic factor.
Vil de benægte, at GM-afgrøder har væsentlige miljømæssige fordele?
Will they deny that GM crops have major environmental benefits?

Eksempelsætninger "benægte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFor det første - det vil jeg ikke benægte - er Tyrkiet en vigtig økonomisk faktor.
Firstly - I would not wish to deny this - Turkey is a key economic factor.
DanishJeg skal ikke benægte, at der kan foretages visse forbedringer af disse bygninger.
I am not denying that this building would benefit from some improvements.
DanishVi kan ikke stikke hovedet i busken og benægte, at det allerede finder sted.
We cannot bury our heads in the sand and deny the fact that this is already happening.
DanishIkke engang de største pessimister kan benægte, at disse tiltag leder os på rette vej.
Not even the greatest pessimists would deny that these are steps in the right direction.
DanishHvis man ikke vil indse det, er det at benægte selve processens evidens.
To fail to understand that is to deny the evidence of the process itself.
DanishAt benægte disse forskydninger er at opgive den sociale beskyttelse.
Denying that such shifts take place is tantamount to surrendering social protection.
DanishVi kan ikke benægte fakta, selv om sidstnævnte måske ikke lever op til vores idealer.
We cannot deny reality, even if it does not correspond to our ideals.
DanishIngen kan benægte, at terrorbekæmpelse i dag er en vigtig politisk prioritet i hele verden.
Nobody can deny that combating terrorism is a key political priority worldwide today.
DanishJeg vil ikke benægte muligheden af, at det, Kommissionen siger, vil ske.
I am not going to say that it is impossible for things to happen as the Commission predicts.
DanishAlle mennesker er ligeværdige, men der er altid mennesker, som har interesse i at benægte det.
All people are equal, but there are always people who have an interest in denying this.
DanishIngen kan benægte, at de allersvageste er kvinderne og børnene.
No one can be unaware that in such cases the most vulnerable are women and children.
DanishHr. formand, jeg vil ikke benægte, at dette er et meget vanskeligt emne for den liberale gruppe.
Mr President, I cannot deny that this issue is extremely tricky for the Liberal Group.
DanishIngen kan længere lukke øjnene for problemerne, endsige benægte deres eksistens.
This is now clear and we cannot pretend or say otherwise.
DanishDet er desuden forkert at benægte, at der er en sammenhæng mellem samhørighedsfonde og eurozonen.
It is also wrong to dispute the connection between the Cohesion Fund and the euro area.
DanishJeg vil heller ikke benægte, at når sikkerheden forøges hist og her, vil fartøjernes vægt forøges.
I do not dispute that in some cases enhancing safety increases the weight of the ships.
DanishJeg vil helt sikkert ikke benægte, at EU-Kommissionen har arbejdet hårdt og har nået resultater.
I certainly do not deny that the European Commission has worked hard and has achieved results.
DanishVil de benægte, at GM-afgrøder har væsentlige miljømæssige fordele?
Will they deny that GM crops have major environmental benefits?
DanishOg hvorfor benægte, at den europæiske integrations demokratiske alibi blot er blændværk?
Why deny, furthermore, that the democratic alibi of this integrated Europe is nothing but a false nose?
DanishJeg vil ikke benægte, at der kan siges meget om resultaterne i Nice.
Neither will I deny the fact that there is room for negotiation with regard to the outcome of Nice.
DanishAt benægte deres eksistens er det allerførste middel til at beskytte denne hemmeligholdelse.
Their denial is the first instrument to protect this secrecy.