Dansk-engelsk oversættelse af "benægtelse"

DA

"benægtelse" engelsk oversættelse

DA

benægtelse {en}

volume_up
benægtelse (også: dementi)

Eksempelsætninger "benægtelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er en benægtelse af demokratiet, som vi ikke kan acceptere.
It is a denial of democracy and we cannot accept it.
DanishDet ville betyde en benægtelse af de systematiske krænkelser af menneske- og borgerrettighederne i Nordirland.
It would mean ignoring the systematic violations of human and civil rights in Northern Ireland.
DanishDen forbudte sætning indeholder ingen benægtelse.
DanishJeg håber, at nogle af medlemsstaterne vil indse, at de måske også har brug for lovgivning mod benægtelse af holocaust.
I hope that some of the Member States recognise that maybe they could do with holocaust denial legislation as well.
DanishTyskland har dog lært noget af sin historie og har demokratisk besluttet at forbyde benægtelse af holocaust ved lov.
But, democratically, Germany, learning from its history, has decided that there should be a law about the denial of the holocaust.
DanishFilosofien og historien lærer os, at ethvert kompromis om respekten for det menneskelige liv uundgåeligt fører til dets benægtelse.
Philosophy and history teach us that any compromise of the respect for the human being leads inescapably to its negation.
DanishTre minutter til at give grønt lys for et land, hvor den nationale benægtelse af folkemordet på armenierne forvaltes af undervisningsministeriet, mens ingen i Europa påtaler det.
Three minutes to decide whether we move the hotbeds of conflict in the Caucasus and the Middle East to Europe’ s boundaries.
DanishDen anden grund er, at det forekommer os særlig fornuftigt, at der i Tyskland findes en lov, der forbyder benægtelse og bagatallisering af holocaust.
Secondly, we regard it as particularly healthy for Germany to have this law which makes it a crime to deny and play down the importance of the Holocaust.
DanishPå det retlige område bør man indføre eller skærpe straffeforanstaltningerne over for alle racistiske handlinger og udtalelser og over for forsøg på benægtelse af holocaust.
In the legal system, sanctions against all acts of racism and racist remarks, and against the diffusion of negationist theories, should be implemented or strengthened.
DanishDet står i stor modsætning til den katastrofale reaktion fra myndighederne i Beijing, hvis første reaktion var at tage deres tilflugt til benægtelse, forkerte oplysninger og forvirringer.
This contrasts favourably with the abysmal response of the authorities in Beijing, whose first response was to find refuge in denial, misinformation and obfuscation.
DanishDen påberåber sig denne frihed for bedre at hænge de lovgivninger ud, der navnlig i Frankrig gør det muligt at bifalde opfordringer til racisme og benægtelse af forbrydelser mod menneskeheden.
It calls upon this freedom better to pillory legislation which, in France particularly, permits the sanctioning of incitations to racism and the denial of crimes against humanity.