Dansk-engelsk oversættelse af "benchmark"

DA

"benchmark" engelsk oversættelse

EN

"benchmark" dansk oversættelse

volume_up
benchmark {substantiv}
DA

benchmark {et}

volume_up
1. business
benchmark
Det vil fremstå som et benchmark for alle medlemsstater.
It would provide a benchmark for all Member States.
Det er altså helt nye regler, som vi lægger til grund som benchmark for vores regnskabssystem.
They are therefore quite new rules and we will be using them as a benchmark for our accounting system.
The year 2020 will then be taken as a benchmark.
EN

benchmark {substantiv}

volume_up
1. generel
benchmark (også: baseline)
The agreement last year on a 35 % benchmark on health and education is an input indicator for our commitments to social infrastructure.
Sidste års aftale om et udgangspunkt på 35 % til sundhed og uddannelse er en inputindikator for vores indsats for social infrastruktur.
Mr President, ladies and gentlemen, the guidance note on disability serves as a benchmark for taking account of disability issues in development policy.
Hr. formand, mine damer og herrer, vejledningsnotatet om invaliditet kan danne udgangspunkt for at tage hensyn til handicapspørgsmål i udviklingspolitik.
2. business
It would provide a benchmark for all Member States.
Det vil fremstå som et benchmark for alle medlemsstater.
They are therefore quite new rules and we will be using them as a benchmark for our accounting system.
Det er altså helt nye regler, som vi lægger til grund som benchmark for vores regnskabssystem.
2020 vil blive brugt som benchmark.

Eksempelsætninger "benchmark" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er altså helt nye regler, som vi lægger til grund som benchmark for vores regnskabssystem.
They are therefore quite new rules and we will be using them as a benchmark for our accounting system.
DanishDet vil fremstå som et benchmark for alle medlemsstater.
It would provide a benchmark for all Member States.
DanishHvis denne benchmark anvendes effektivt, vil det give os den stabilitet og konsekvens, som er nødvendigt for alle budgetter.
If used effectively, this benchmark provides us with the stability and rigour necessary for any budget.
Danish2020 vil blive brugt som benchmark.
The year 2020 will then be taken as a benchmark.
DanishGode benchmark-prøver på fortrinsvis internationalt eller europæisk plan er nødvendige for at kunne bedømme, om det er ønskeligt at udarbejde lovgivning.
Good benchmark studies, preferably at international or European level, are necessary in order to judge whether or not it is desirable to regulate.
DanishDenne gennemsigtighed fører nemlig også til Benchmark-sammenligninger, det vil sige, at man kan sammenligne, hvem der ligger bedst i Europa, og hvad vores position er i verden.
This sort of transparency results in benchmark comparisons, i. e. you can compare who is best in Europe and how we compare with the rest of the world.
DanishEurope is stuck in the middle, det er konklusionen på en benchmark -undersøgelse, som er gennemført under det nederlandske formandskab med hensyn til den europæiske ICT-industris konkurrenceevne.
Europe is stuck in the middle, that is the conclusion of an assessment carried out under the Dutch Presidency on the European ICT industries ' competitive capacities.
DanishFor de efterfølgende år bør der opstilles en benchmark-afkastsats, således at revisorerne kan evaluere succesen af investeringen sammenlignet med den opstillede målsætning.
With regard to subsequent years there is every good reason to state a benchmark target rate of return, on the basis of which the auditors can assess how successfully the target has been achieved.
DanishSå kunne vi forsøge at påvise årsager og tendenser i forbindelse med dette forfærdelige fænomen og se, hvilke medlemsstaters bedste praksis der kunne bruges som benchmark i de øvrige medlemsstater.
We could thus try to identify the causes and trends of this terrible phenomenon and see which Member States’ best practice could be benchmarked in the other Member States.
DanishVi synes, at det ville være godt, hvis De i betænkningen indfører eller inkorporerer en benchmark, en sammenligning, af de resultater, vi opnår, i forhold til hvad Japan eller USA laver.
We think it would be useful if you were to carry out and include in the report a benchmarking operation - a comparison - of our results compared with those of Japan or the United States.

Synonymer (engelsk) for "benchmark":

benchmark
English